Ymgyrch y Bêl

Ymgyrch y belYmgyrch y Bêl

Mae Menter Iaith Abertawe yn rhan o ‘Ymgyrch y Bêl – Pasio’r Bale Dros Gymru’ sef ymgyrch sy’n datgan cefnogaeth lawr gwlad i Dîm Cenedlaethol Cymru a thrwy hynny, gydnabod eu cyfraniad i ddylanwadu ar newid ymddygiad o ran defnydd iaith unigolion. Nod yr ymgyrch yw gyrru neges gref fod y Mentrau Iaith fel mudiadau lleol yn rymoedd pwerus iawn yn ein cymunedau.

Mae’r weithred o basio’r bêl i’r chwaraewr nesaf cyffelyb â’r angen i drosglwyddo’r Gymraeg yn y cartref ac yn y gymuned – a bwriedir defnyddio’r neges hon fel un o brif negeseuon yr ymgyrch. Bydd lluniau a chlipiau fideo o bêl enfawr yn cael ei llofnodi ac yna ei phasio o un ‘chwaraewr’ i’r ‘chwaraewr’ nesaf yn ymddangos ar y wefan ac ar dudalennau cyfryngau cymdeithasol y Fenter drwy gydol yr Ewros gyda’r hashnodau #Cmon Cymru a #DiolchCymru.  Yr her fydd i gasglu cymaint o lofnodion ag sy’n ymarferol bosib, yn gymysgedd o enwogion a grwpiau lleol.  Cofiwch gysylltu â ni os ydych am i’r bêl ymweld â’ch grŵp chi!