Swyddog Cymuned a Chyhoedd newydd i’r Fenter – Beth Owen.

Llun o BethMae Beth yn hanu’n wreiddiol o Lannerch-y-medd yn Ynys Môn – a daeth i’r De i ddilyn cwrs BSc Polisïau Cymdeithasol yn ym Mhrifysgol Abertawe. Yn ystod ei chyfnod fel myfyrwraig bu Beth yn weithgar iawn gydag Undeb y Myfyrwyr a’r Gymdeithas Gymraeg  – a thrwy ei chysylltiad gyda’r gymdeithas honno, daeth yn aelod o grŵp cynllunio AberDewi, lle y bu’n aelod ffyddlon a gweithgar, yn enwedig ar ddiwrnod yr Ŵyl ei hun.
Bydd hi’n ddechrau gyda ni yn y Fenter ym mis Mehefin – ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr iawn at ei chroesawu’n aelod o’n tȋm.

Mae'r wybodaeth yma ar gael yn: English