Newyddion Y Fenter Haf 2016

O Na Fyddai’n Haf O Hyd!

Ysgol Ffilm Haf Y Fenter

Mae’r Fenter wedi cael haf prysur iawn eleni wrth i blant greu ffilm fer yn ein Hysgol Ffilm.

Cawson hwyl a sbri gyda chriw grêt o blant, yn sgriptio, cynhyrchu, cyfarwyddo, ffilmio, actio a golygu. Braint oedd treulio’r haf gyda grŵp o blant mor frwdfrydig. Diolch!

llun ysgol ffilm

Hwyl Haf Y Fenter

Cafwyd wythnos brysur arall yn ein cynllun chwarae eleni, gyda dros 30 o blant yn mynychu’r cynllun chwarae’n ddyddiol. O chwaraeon ac adeiladu den i ganu a ddawnsio, flogio a pharti dŵr ar y diwrnod olaf. Diolch yn fawr iawn i’n staff ac i’r plant i gyd am fod llawn sport a sbri.

Hwyl Haf

Ymwybyddiaeth Iaith Canolfan Crest Cwmbwrla

Braint a hanner oedd cynnal sesiwn Cymreictod gyda grŵp arbennig iawn o ganolfan Crest Cwmbwrla dros yr haf. Daeth criw hyfryd lawr i Dŷ Tawe i ddysgu bach o Gymraeg wrth goginio Pice ar y maen. Bu’m yn chwerthin gyda’r grŵp drwy’r sesiwn. Diolch yn fawr i Marilyn o’r ganolfan am drefnu ac edrychwn ymlaen yn frwd at ein sesiynau misol rhwng nawr a’r flwyddyn newydd. Dysgu a garddio yng Nghymraeg bydd mis Medi. Joio!

Diolch i Tom, ein myfyriwr o Brifysgol Abertawe oedd ar brofiad gwaith am dy holl gymorth yn y sesiwn yma.

Taith Eisteddfod Y Fenni i flogio a recordio eitemau Radio D

Diwrnod arall anturus oedd mynychu Eisteddfod y Fenni i wneud Flog gyda Toby Dudley, un o griw Menteffy sy’n flogio ar youtube. Ffilmiwyd eitem am bethau ni ond yn gweld ar faes yr Eisteddfod, diolch yn fawr i Toby am ein diddanu drwy’r dydd.

Roedd cyfle gennym i recordio cwpwl o eitemau ar gyfer Radio D hefyd dros y Brifwyl. Daeth prif gyflwynnydd Radio D, Alan Baker i’r Eisteddfod yn gwisgo crys T Radio D fel hysbys ac fe gafodd gyfle gwych i gyfweld ag un o’i harwyr o’r Sîn Roc Gymraeg, Mei Gwynedd. Diolch o waelod calon i Alan am ei holl waith ar Radio D, mae’n fraint cydweithio gyda dysgwyr a phobl mor frwdrydig dros yr Iaith Gymraeg.

Radio d

Cawson groeso cynnes iawn ar fws Cymdeithas Gymraeg Treforys a’n gwibiwyd ni i’r Fenni a’n dychwelyd ni’n saff nol i Abertawe. Diolch i chi gyd am gymryd rhan yn y Flog gan Toby hefyd!

Noson Gwledd a Gwin

Diolch yn fawr iawn i Anti Gwen am gynnal noson a hanner yma yn Nhŷ Tawe ym mis Awst. Cawson lor o gaws, lot o win a lot o hwyl tra’n gwrando ar lais swynol Emily Gilroy a cherddoriaeth newydd hudol gan fand newydd Cardi Cwrls.

A dyna ni, mae’r haf wedi dod i ben ac mis Medi wedi cyrraedd mewn flach. Beth sydd ar y gweill tybed? Mi fyddwn yn gwneud prosiect digidol newydd gyda chriw o blant Lon Las a myfywyr Cymraeg Ysgol Esgob Fychan. Bydd clwb Gorseinon yn dechrau nol ar ddiwedd y mis gan gynnwys Siglo a Wiglo ac amser stori. Mi fydd rhaglen Radio D allan ar ddiwedd y mis i chi. Mae gig fawreddog gennym ar y 23ain gyda’r Angen a DJ’s Roughion. Mi fydd y fenter yn hybu’r Iaith mewn sesiynau ymwybyddiaeth Iaith unwaith y mis yn y cyngor gan gynnwys sesiynau Iaith i flwyddyn 7 Bryntawe yn Llanmadog yn mis medi. Dyddiaduron yn llawn a’r fenter yn barod. Bant a’r Cart!