Tinsel Ar Y Goeden

Tinsel Ar Y Goeden

 

Mae llai na mi i fynd tan i Siôn Corn ddod lawr y simne fach ac mae’r Fenter wedi dechrau ar Fwrlwm y Nadolig eisoes.

Ddydd Sadwrn diwethaf, cynhaliwyd Ffair Nadolig gyntaf Tŷ Tawe. Agorodd y drysau am 11 o’r gloch gyda chwmnïau lleol yn cynnal stondinau llawn crefftau, calendrau, llyfrau a lluniau, gan gynnwys Dawns Emporium, Pethau Bach Mari, Siop Tŷ Tawe, Mugbys a Chwmni Celf Calon.

Daeth Siôn Corn i ddarllen stori i’r plant yn y bore a dychwelodd yn y prynhawn, a chafodd y plant amser arbennig o dda wrth greu crefftau Nadoligaidd a chwrdd â Siôn Corn.

Bydd mwy o Hwyl yr Ŵyl yn Nhŷ Tawe dros y mis nesaf wrth i ni wahodd Bromas a’r Gwdihŵs ar yr 16eg o’r mis i ddathlu bwrlwm y Nadolig gyda Gwin y Gaeaf, Cwrw Braf a digon o gerddoriaeth i’n cadw ni i gyd ar ein traed tan oriau man y bore.

Dewch yn llu!

llun-1 llun-2 llun-3 llun-5 llun-4