MURLUN NEWYDD YN ABERTAWE

Dros y Pasg, gweithiodd Menter Iaith Abertawe ar y cyd â disgyblion Ysgol Bryn Tawe a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant i greu murlun lliwgar yn neuadd yr ysgol.

Prif amcan y prosiect, dan nawdd Cyngor Celfyddydau Cymru, oedd rhoi perchnogaeth yn nwylo ieuenctid Abertawe, a datblygu murlun newydd sbon i Abertawe sydd yn berthnasol i’w diwylliant a’u syniadau nhw.

Gan ddilyn cynlluniau gwreiddiol yr arlunydd lleol, Swci Delic, gweithiodd disgyblion Bryn Tawe gyda Gwen Beynon, uwch ddarlithydd yn adran Gelf PCYDDS, i greu murlun sy’n dathlu mewn ffordd greadigol ac unigryw ddiwylliant Cymru, ardal Abertawe a’r bardd lleol Daniel James (Gwyrosydd) a ysgrifennodd eiriau’r emyn Calon Lân.

“Dyma gyfle gwych i ddisgyblion Bryn Tawe weithio gydag arlunwyr lleol a chreu rhywbeth sy’n berthnasol iddyn nhw,” meddai Beth Owen o Fenter Iaith Abertawe.  “Roedd hi’n hyfryd gweld brwdfrydedd y bobl ifanc.”

“Cynigiodd y prosiect gyfle i’r disgyblion ddatblygu eu sgiliau cynllunio, cydweithio a chyfathrebu a ffrwyth y gwaith yw’r murlun hyfryd yma yn ein neuadd,” meddai Heledd Clarke, cydlynydd Pwyllgor Cymreictod Ysgol Bryn Tawe.

Hoffai Menter Iaith Abertawe ddiolch i staff a disgyblion Ysgol Bryn Tawe, Swci Delic a Gwen Beynon am eu gwaith caled ar y prosiect ac i Gyngor Celfyddydau Cymru am y nawdd i wireddu’r murlun.

Mae'r wybodaeth yma ar gael yn: English