Côr Tŷ Tawe

Mae Côr Tŷ Tawe yn ymarfer yn Nhy Tawe bob nos Fercher, rhwng 7 a 9. Croeso i gantorion newydd.

Cafodd y côr ei sefydlu yn 1990 yn gôr pedwar llais i siaradwyr Cymraeg a dysgwyr Abertawe a’r cylch. Mae’r côr yn cynnal cyngherddau ledled de Cymru, ac enillodd y gystadleuaeth i gorau bach yng Ngŵyl Ban-geltaidd Iwerddon bedair gwaith.

Helen Gibbon sy’n arwain y côr a John Evans yw’r cyfeilydd.

Mae’r côr hefyd wedi teithio’n eang, gan gynnwys cyngherddau yn yr Almaen, Awstria, Gwlad Pwyl, Gwlad Tsiec,yr Eidal a Chatalwnia.

Mae’r côr yn canu amrywiaeth o alawon gwerin, emynau a chaneuon modern a darnau clasurol.

Am fwy o fanylion am y côr, ewch i’r wefan www.cortytawe.org

 

Mae'r wybodaeth yma ar gael yn: English