Awst 2019

Llu Maw Mer Iau Gwe Sad Sul
1
 • Canu Gyda Babi
 • Bore Coffi i Ddysgwyr
 • Bore Coffi CYD
2
3
 • Siop Siarad
4
 • Radio Dysgwyr ar Cymru FM
5
 • Merched y Wawr: Cangen Abertawe
6
 • Canu Gyda Babi - Llyfrgell Ystumllwynarth
 • P'nawn y Dysgwyr
 • Clwb Ieuenctid Gorseinon
 • Twrw Tawe Iau
7
 • Côr Tŷ Tawe
8
 • Canu Gyda Babi
 • Bore Coffi i Ddysgwyr
 • Bore Coffi CYD
9
10
 • Siop Siarad
11
12
13
 • Canu Gyda Babi - Llyfrgell Ystumllwynarth
 • P'nawn y Dysgwyr
 • Clwb Ieuenctid Gorseinon
 • Twrw Tawe Iau
14
 • Côr Tŷ Tawe
15
 • Canu Gyda Babi
 • Bore Coffi i Ddysgwyr
 • Bore Coffi CYD
16
17
 • Siop Siarad
18
19
20
 • Canu Gyda Babi - Llyfrgell Ystumllwynarth
 • P'nawn y Dysgwyr
 • Clwb Ieuenctid Gorseinon
 • Twrw Tawe Iau
21
 • Côr Tŷ Tawe
22
 • Canu Gyda Babi
 • Bore Coffi i Ddysgwyr
 • Bore Coffi CYD
23
24
 • Siop Siarad
25
26
27
 • Canu Gyda Babi - Llyfrgell Ystumllwynarth
 • P'nawn y Dysgwyr
 • Clwb Ieuenctid Gorseinon
 • Twrw Tawe Iau
28
 • Côr Tŷ Tawe
29
 • Canu Gyda Babi
 • Bore Coffi i Ddysgwyr
 • Bore Coffi CYD
30
31
 • Siop Siarad

Tanysgrifiwch i’n rhestr ebost:

Tanysgrifiwch i'n rhestr e-bost / Subscribe to our mailing list

Tŷ Tawe

Amdanom Ni

Sefydlwyd Menter Iaith Abertawe yn 2001, gyda’r nod o hyrwyddo ac ehangu’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn Ninas a Sir Abertawe.  Ein datganiad cenhadaeth yw:
“Hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg gan bobl o bob oedran, cefndir ac iaith yn nalgylch Dinas a Sir Abertawe a gwneud y Gymraeg yn gyraeddadwy i bobl Abertawe”.
Sefydlwyd Canolfan Gymraeg Tŷ Tawe ym 1987, a chaiff ei rhedeg gan Gymdeithas Tŷ Tawe.

Mae Tŷ Tawe yn cynnig: ystafelloedd dysgu ar gyfer gwersi Cymraeg; ystafelloedd cyfarfod; neuadd digwyddiadau; caffi; siop Gymraeg Siop Tŷ Tawe a swyddfeydd i Fenter Iaith Abertawe.

Manylion Cyswllt:

Ffôn:
01792 460906

Cyfeiriad ebost:
swyddfa@menterabertawe.org

Cyfeiriad:
Tŷ Tawe, 9 Stryd Christina, Abertawe, SA1 4EW

Siop Tŷ Tawe

Darlith Heini Gruffudd
Gwylio Rygbi yn y bar
Ysgolian Haf 2017

Logo Mentrau Iaith Cymru wide