I ymuno â’r Siop Siarad Ar-Lein (sgwrs telefideo), ewch i https://meet.jit.si/SiopSiaradTyTawe 10.30yb Ddydd Sadwrn!
 

 

Am weithgareddau ar-lein i blant, deuluoedd a phawb arall ewch i Dudalen Facebook y Fenter
 

Ap myfyrio i helpu chi i ddod i adnabod eich hun. Ar gael i’w lawrlwytho yn rhad ac am ddim!

Mae Siop Tŷ Tawe ar agor unwaith eto, rhwng 11yb-2yp, Ddydd Iau, Gwener a Sadwrn!

DIWEDDARIAD FIRWS CORONA

TŶ TAWE

Mae Tŷ Tawe ar gau tan unrhyw rybudd pellach.

MENTER IAITH ABERTAWE

Mae swyddfa Menter Iaith Abertawe ar gau tan unrhyw rybudd pellach.

Mae’r staff yn gweithio o gartref ac mae modd cysylltu â nhw trwy e-bost:

Dean Baker, Pennaeth – dean@menterabertawe.cymru

Carys Jones, Swyddog Plant a Theuluoedd – carys@menterabertawe.cymru

Anys Wood, Swyddog Datblygu – datblygu@menterabertawe.cymru

Caradog Jones, Swyddog Canolfan a Chymuned – siop@sioptytawe.co.uk

SIOP TŶ TAWE

Mae Siop Tŷ Tawe ar agor, 11yb-2yp ar Ddydd Iau, Gwener a Sadwrn.

Byddwch yn ofalus, byddwch yn garedig!

Yn y cyfamser, mi fydd y Fenter yn canolbwyntio ar greu cynnwys arlein, felly cadwch olwg ar y wefan a’n cyfryngau cymdeithasol!

Amdanom Ni

Sefydlwyd Menter Iaith Abertawe  (rhif cwmni 06693822) yn 2001, gyda’r nod o hyrwyddo ac ehangu’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn Ninas a Sir Abertawe.  Ein datganiad cenhadaeth yw:
“Hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg gan bobl o bob oedran, cefndir ac iaith yn nalgylch Dinas a Sir Abertawe a gwneud y Gymraeg yn gyraeddadwy i bobl Abertawe”.
Sefydlwyd Canolfan Gymraeg Tŷ Tawe ym 1987, a chaiff ei rhedeg gan Gymdeithas Tŷ Tawe.

Mae Tŷ Tawe yn cynnig: ystafelloedd dysgu ar gyfer gwersi Cymraeg; ystafelloedd cyfarfod; neuadd digwyddiadau; caffi; siop Gymraeg Siop Tŷ Tawe a swyddfeydd i Fenter Iaith Abertawe.

Manylion Cyswllt:

Ffôn:
07546272364

Cyfeiriad ebost:
swyddfa@menterabertawe.org

Cyfeiriad:
Tŷ Tawe, 9 Stryd Christina, Abertawe, SA1 4EW - Ar gau

Tanysgrifiwch i’n rhestr ebost:

Tanysgrifiwch i'n rhestr e-bost / Subscribe to our mailing list

Dilynwch ni ar Facebook

Tŷ Tawe

Siop Tŷ Tawe