Ionawr 2018

Llu Maw Mer Iau Gwe Sad Sul
1
2
 • Canu Gyda Babi - Llyfrgell Ystumllwynarth
 • P'nawn y Dysgwyr
 • Clwb Ieuenctid Gorseinon
 • Twrw Tawe Iau
3
 • Côr Tŷ Tawe
4
 • Bore Coffi CYD
 • Bore Coffi i Ddysgwyr
 • Canu Gyda Babi
5
6
 • Siop Siarad
7
8
9
 • Canu Gyda Babi - Llyfrgell Ystumllwynarth
 • P'nawn y Dysgwyr
 • Clwb Ieuenctid Gorseinon
 • Twrw Tawe Iau
10
 • Côr Tŷ Tawe
11
 • Bore Coffi CYD
 • Bore Coffi i Ddysgwyr
 • Canu Gyda Babi
12
13
 • Siop Siarad
14
15
16
 • Canu Gyda Babi - Llyfrgell Ystumllwynarth
 • P'nawn y Dysgwyr
 • Clwb Ieuenctid Gorseinon
 • Twrw Tawe Iau
17
 • Côr Tŷ Tawe
18
 • Bore Coffi CYD
 • Bore Coffi i Ddysgwyr
 • Canu Gyda Babi
19
 • Cwis Santes Dwynwen
20
 • Siop Siarad
 • Ffair Llyfrau Radical
21
 • Radio Dysgwyr ar Cymru FM
22
23
 • Canu Gyda Babi - Llyfrgell Ystumllwynarth
 • P'nawn y Dysgwyr
 • Clwb Ieuenctid Gorseinon
 • Twrw Tawe Iau
24
 • Côr Tŷ Tawe
25
 • Bore Coffi CYD
 • Bore Coffi i Ddysgwyr
 • Canu Gyda Babi
26
 • Sesiwn Acwstig- Karen Owen
27
 • Siop Siarad
28
29
30
 • Canu Gyda Babi - Llyfrgell Ystumllwynarth
 • P'nawn y Dysgwyr
 • Clwb Ieuenctid Gorseinon
 • Twrw Tawe Iau
31
 • Côr Tŷ Tawe

Amdanom Ni

Sefydlwyd Menter Iaith Abertawe yn 2001, gyda’r nod o hyrwyddo ac ehangu’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn Ninas a Sir Abertawe.  Ein datganiad cenhadaeth yw:
“Hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg gan bobl o bob oedran, cefndir ac iaith yn nalgylch Dinas a Sir Abertawe a gwneud y Gymraeg yn gyraeddadwy i bobl Abertawe”.
Sefydlwyd Canolfan Gymraeg Tŷ Tawe ym 1987, a chaiff ei rhedeg gan Gymdeithas Tŷ Tawe.

Mae Tŷ Tawe yn cynnig: ystafelloedd dysgu ar gyfer gwersi Cymraeg; ystafelloedd cyfarfod; neuadd digwyddiadau; caffi; siop Gymraeg Siop Tŷ Tawe a swyddfeydd i Fenter Iaith Abertawe.

Manylion Cysylltwch

Ffôn:
01792 460906

Cyfeiriad ebost:
swyddfa@menterabertawe.org

Cyfeiriad:
Tŷ Tawe, 9 Stryd Christina, Abertawe, SA1 4EW

Siop Tŷ Tawe

Tŷ Tawe

Subscribe to our mailing list

* indicates requiredHoffwn dderbyn diweddariadau am…


Darlith Heini Gruffudd
Gwylio Rygbi yn y bar
Ysgolian Haf 2017

Logo Mentrau Iaith Cymru wide