I ymuno â’r Siop Siarad Ar-Lein (sgwrs telefideo), ewch i https://meet.jit.si/SiopSiaradTyTawe 10.30yb Ddydd Sadwrn!
 

 

Am weithgareddau ar-lein i blant, deuluoedd a phawb arall ewch i Dudalen Facebook y Fenter
 

Ap myfyrio i helpu chi i ddod i adnabod eich hun. Ar gael i’w lawrlwytho yn rhad ac am ddim!

Mae Siop Tŷ Tawe ar agor yr wythnos hon, Iau a Gwener, 10yb – 2yp!
Yna bydd y siop yn cau ar gyfer cyfnod y clo. 
Bydd y siop yn ail-agor ar ddydd Iau, Tachwedd 12fed.

DIWEDDARIAD FIRWS CORONA

MENTER IAITH ABERTAWE

Mae swyddfa Menter Iaith Abertawe ar gau tan unrhyw rybudd pellach.

Mae’r staff yn gweithio o gartref ac mae modd cysylltu â nhw trwy e-bost:

Carys Jones, Swyddog Plant a Theuluoedd – carys@menterabertawe.cymru

Anys Wood, Swyddog Datblygu – datblygu@menterabertawe.cymru

SIOP TŶ TAWE

Mae Siop Tŷ Tawe ar agor yr wythnos hon, 10yb-2yp ar Ddydd Iau a Gwener.

Bydd y Siop yn cau ar gyfer cyfnod y clo ac yn ail-agor ar ddydd Iau, Tachwedd 12fed, 10yb – 2yp.

Byddwch yn ofalus, byddwch yn garedig!

Yn y cyfamser, mi fydd y Fenter yn canolbwyntio ar greu cynnwys arlein, felly cadwch olwg ar y wefan a’n cyfryngau cymdeithasol!

Amdanom Ni

Sefydlwyd Menter Iaith Abertawe  (rhif cwmni 06693822) yn 2001, gyda’r nod o hyrwyddo ac ehangu’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn Ninas a Sir Abertawe.  Ein datganiad cenhadaeth yw:
“Hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg gan bobl o bob oedran, cefndir ac iaith yn nalgylch Dinas a Sir Abertawe a gwneud y Gymraeg yn gyraeddadwy i bobl Abertawe”.
Sefydlwyd Canolfan Gymraeg Tŷ Tawe ym 1987, a chaiff ei rhedeg gan Gymdeithas Tŷ Tawe.

Mae Tŷ Tawe yn cynnig: ystafelloedd dysgu ar gyfer gwersi Cymraeg; ystafelloedd cyfarfod; neuadd digwyddiadau; caffi; siop Gymraeg Siop Tŷ Tawe a swyddfeydd i Fenter Iaith Abertawe.

Manylion Cyswllt:

Ffôn:
01792 456856

Cyfeiriad ebost:
swyddfa@menterabertawe.org

Cyfeiriad:
Tŷ Tawe, 9 Stryd Christina, Abertawe, SA1 4EW

Tanysgrifiwch i’n rhestr ebost:

Tanysgrifiwch i'n rhestr e-bost / Subscribe to our mailing list

Dilynwch ni ar Facebook

Tŷ Tawe

Siop Tŷ Tawe