Coronafeirws (COVID-19)

Gydag achos gyntaf Coronafeirws (COVID-19) yng Nghymru wedi’i leoli yn Abertawe, byddai’n ddoeth cynnig peth cyngor.

Os bydd unrhyw ddefnyddiwr Tŷ Tawe neu Fenter Iaith Abertawe yn teimlo’n dost, gofynnwn yn garedig i chi beidio â dod i unrhyw sesiynau yn y ganolfan neu yn y gymuned, ac i hunan-ynysu adref. Dylech chi ffonio 111 a dilyn cyngor y Gwasanaeth Iechyd.

Hefyd gall pawb helpu rhwystro’r firws trwy ddilyn rhai camau hylendid syml:

• defnyddio hances papur neu eich llawes (yn hytrach na’ch dwylo) dros eich ceg a’ch trwyn pan fyddwch yn tagu neu’n tisian
• rhoi hancesi papur budr yn y bin ar unwaith
• golchi eich dwylo’n aml gyda sebon a dŵr – defnyddiwch hylif diheintio os nad oes sebon a dŵr gerllaw.

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru wedi datgan, “Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru, gwledydd eraill y DU, y GIG ehangach yng Nghymru, ac eraill i fonitro’r achos o’r Coronafeirws Newydd (COVID-19) yn Tsieina, ac rydym wedi gweithredu ein hymateb a gynlluniwyd. Rydym wedi paratoi’n dda, ac mae mesurau rheoli heintiau cadarn ar waith i ddiogelu iechyd y cyhoedd.”

Rhennir gwybodaeth bellach am y Coronafeirws (COVID-19) pryd a phan fydd hynny’n angenrheidiol.

I dderbyn diweddariadau dyddiol gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, dilynwch y ddolen isod: https://icc.gig.cymru/newyddion1/datganiad-iechyd-cyhoeddus-cymru-ar-achos-coronafeirws-newydd-yn-tsiena/