MENTER IAITH ABERTAWE

Dyma’r sefyllfa ddiweddaraf o ran sesiynau cymunedol Menter Iaith Abertawe:

– Dim sesiynau Canu gyda Babis/Siglo a Wiglo yn y gymuned tan rybudd pellach;

– Gan fod Amgueddfa’r Glannau wedi cau, edrych yn annhebyg y bydd sesiwn Clwb Llygod Bach ar ddydd Gwener cyntaf Ebrill;

– Eisteddfod Dafarn nos Wener (20/03/20) yma wedi gohirio a unrhyw nosweithiau Jacs yn Joio (3ydd nos Wener y mis) tan rybudd pellach;

– Dim sesiynau ysgol berfformio gydag Aled Warwick;

– Gan fod yr ysgolion yn cau, dim sesiynau ysgol o gwbl.

 

 

TŶ TAWE

Dyma’r sefyllfa ddiweddaraf o ran sesiynau Tŷ Tawe:

– Dim dosbarthiadau Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe o gwbl tan rybudd pellach, na Noson Ffrindiaith ar nos Wener gyntaf y mis;

– Ymarferion Côr Tŷ Tawe wedi’u gohirio tan ar ôl y Pasg;

– Dim sesiynau CYD tan rybudd pellach;

– Dim Siop Siarad fore dydd Sadwrn tan rybudd pellach;

– Tyrfe Tawe gyda Catrin O’Neill ar nos Wener olaf Mawrth (27/03/20) wedi gohirio – dim penderfyniad eto am weddill y flwyddyn hyd yn hyn;

– Dim lansiad llyfr Alan Llwyd “Dwylo Coch a Menig Gwynion” nos Fawrth nesaf 24/03/20;

– Dim Clwb Darllen ar ail nos Lun y mis tan rybudd pellach;

– Dim gwasanaeth Capel Gomer tan rybudd pellach ond bydd gwasanaeth ar Facebook Live bob dydd Sul am 2.30;

– Siop Tŷ Tawe ar agor ar hyn o bryd, oriau arferol!

 

Os bydd unrhyw newid, byddwn yn postio yma eto.