Gyfeillion,

 

Rydym yn byw mewn amseroedd hanesyddol.  Yn dilyn cyfarwyddyd y Llywodraeth neithiwr, ni fydd bariau Tŷ Tawe ar agor tan unrhyw rybudd pellach.  O ganlyniad ni fydd unrhyw gynulliadau cymdeithasol neu ddiwylliannol yn y ganolfan tan gyfarwyddyd pellach gan y Llywodraeth.

 

Bydd staff a phwyllgor Menter Iaith Abertawe a phwyllgor Cymdeithas Tŷ Tawe yn gwneud popeth yn ein gallu i sicrhau bod Tŷ Tawe yn dal i sefyll fel y bydd modd i ni ailgydio yn ein gwaith unwaith i’r argyfwng dawelu.

 

Byddwch yn amyneddgar, byddwch yn garedig a chadwch yn ddiogel.

 

Dean

Pennaeth y Fenter

 

TŶ TAWE

Dyma’r sefyllfa ddiweddaraf o ran sesiynau Tŷ Tawe tan unrhyw rybudd pellach:

– Bariau Tŷ Tawe ar gau;

– Dim cynulliadau cymdeithasol na diwylliannol;

– Dim dosbarthiadau Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe;

– Ymarferion Côr Tŷ Tawe wedi’u gohirio tan ar ôl y Pasg;

– Dim sesiwn CYD fore dydd;

– Dim Siop Siarad fore dydd Sadwrn;

– Dim Tyrfe Tawe;

– Dim gwasanaeth Capel Gomer ddydd Sul.

 

MENTER IAITH ABERTAWE

Dyma’r sefyllfa ddiweddaraf o ran gwaith Menter Iaith Abertawe tan unrhyw rybudd pellach:

– Dim gwaith na sesiynau Menter o gwbl yn y gymuned, yn Nhŷ Tawe, na wyneb i wyneb;

– Bydd ein gwaith yn symud i blatfform ar-lein er mwyn cadw at yr ymbellhau cymdeithasol;

– Bydd gwybodaeth bellach yn y dyddiau nesaf.

 

SIOP TŶ TAWE

– Ar hyn o bryd, mae’r siop ar agor ond bydd penderfyniad dros y Sul am y ffordd ymlaen, e.e. cwtogi oriau agor y siop, dyddiau agor ac ati.

– Bydd gwybodaeth bellach yn y dyddiau nesaf.

 

Os bydd unrhyw newid, byddwn yn postio yma eto.  Cofiwch gysylltu â ni yn y swyddfa 01792 460906, yn y siop 01792 456856, trwy’r e-byst neu trwy gyfryngau cymdeithasol.