Gyfeillion,

 

Rydym yn byw mewn amseroedd hanesyddol.  Yn dilyn cyfarwyddyd y Llywodraeth, ni fydd Tŷ Tawe ar agor tan unrhyw rybudd pellach.  O ganlyniad ni fydd unrhyw gynulliadau cymdeithasol neu ddiwylliannol yn y ganolfan tan gyfarwyddyd pellach gan y Llywodraeth.

 

Bydd staff a phwyllgor Menter Iaith Abertawe a phwyllgor Cymdeithas Tŷ Tawe yn gwneud popeth yn ein gallu i sicrhau bod Tŷ Tawe yn dal i sefyll fel y bydd modd i ni ailgydio yn ein gwaith unwaith i’r argyfwng dawelu.

 

Byddwch yn amyneddgar, byddwch yn garedig a chadwch yn ddiogel.

 

 

Dean

Pennaeth y Fenter

 

 

 

TŶ TAWE

Mae Tŷ Tawe ar gau tan unrhyw rybudd pellach:

 

MENTER IAITH ABERTAWE

Mae swyddfa Menter Iaith Abertawe ar gau tan unrhyw rybudd pellach.  Mae’r staff yn gweithio o gartref ac mae modd cysylltu â nhw trwy e-bost:

Dean Baker, Pennaeth – dean@menterabertawe.cymru

Carys Jones, Swyddog Plant a Theuluoedd – carys@menterabertawe.cymru

Anys Wood, Swyddog Datblygu – datblygu@menterabertawe.cymru

Caradog Jones, Swyddog Canolfan a Chymuned – siop@sioptytawe.co.uk

 

SIOP TŶ TAWE

Mae Siop Tŷ Tawe ar gau tan unrhyw rybudd pellach.

 

 

Os bydd unrhyw newid, byddwn yn postio yma eto.  Cofiwch gysylltu â ni trwy’r e-byst neu trwy gyfryngau cymdeithasol.