Lansiad Y Wennol Newydd

Mae cylchlythyr newydd wedi cael ei lansio yma yn Abertawe o’r enw Y Wennol Newydd. Pwrpas y cylchlythyr yw cyhoeddi straeon mae dysgwyr wedi ysgrifennu naill fel rhan o waith cartref neu newydd sbon. Croeso mawr i Gymry Gymraeg gyfrannu hefyd. Mae hyn yn rhoi cyfle i bobl cael straeon i ddarllen pob wythnos a hefyd, os yw’r awen yn taro, i gyfrannu hefyd.

Dowch, cawn ni hwyl ac, wrth gael hwyl, yn dawel bach bydden ni’n dysgu.

Darllenwch y rhifyn gyntaf ar y pdf efo’r e-bost yma ac, os oes gennych stori i rannu anfonwch hi ataf fi, Rob Evans ar bobwennol@ntlworld.com

 

Y Wennol Newydd C1 R1