Gyda chalon drom rydym yn rhannu newyddion trist. Bu farw Steven Edwards, cyfaill annwyl, ar fore Mercher yr 22ain o Ebrill. Mi ymddangosodd y cancr yn sydyn gan gymryd Steve yn rhy gynnar o lawer. Yn gyfaill i Ganolfan Tŷ Tawe, yn aelod o gymuned Gymraeg Abertawe ac yn ffrind hoffus i nifer lawer, mi fydd colled fawr ar ei ôl.

Yn frodor o Fanceinion, mi ddysgodd Steve yr iaith yn Nhŷ Tawe cyn iddo ddod yn diwtor Cymraeg ei hun. Yn ddiweddarach, wedi iddo ymddeol fel Athro Athroniaeth ym Mhrifysgol Abertawe, mi ddechreuodd wirfoddoli yn Siop Tŷ Tawe gan ail-gydio mewn tiwtora i Ddysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe. Daeth ei wyneb yn gyfarwydd i lawer eto wrth iddo wasanaethu tu ôl y cownter ac yn y Siop Siarad yn ei fodd amyneddgar, pwyllog. Er na fyddai’n un i frolio, roedd Steve yn ddyn o amryw ddoniau – yn gerddor pync ym Manceinion yr 80au ac yn arbenigwr academaidd ym moesoldeb meddygol. Roedd ei gariad at yr iaith ynghlwm a’i ddealltwriaeth o athroniaeth J. R. Jones a’i werthfawrogiad o lenyddiaeth Kate Roberts. Ond mi gofiwn ef yn bennaf ‘oll fel dyn hoffus, caredig, oedd wastod yn barod i wrando ac i gynnig cymorth. Cofiwn ef a’i rinweddau yn arbennig yn ystod y cyfnod caled hwn. Anodd iawn fydd ail-agor drysau Tŷ Tawe wedi’r argyfwng heb ei gwmni hael.

Anfonwn ein cydymdeimlad llwyraf i’w wraig Jane a’r teulu yn eu profedigaeth. Cysga’n dawel Steve.