Y Wennol Newydd Rhifyn 2

Mae ail rifyn Y Wennol Newydd ar gael. Pwrpas y cylchlythyr yw cyhoeddi straeon mae dysgwyr wedi ysgrifennu naill fel rhan o waith cartref neu newydd sbon. Croeso mawr i Gymry Gymraeg gyfrannu hefyd. Mae hyn yn rhoi cyfle i bobl cael straeon i ddarllen bob mis a hefyd, os yw’r awen yn taro, i gyfrannu.

 

Dowch, cawn ni hwyl ac, wrth gael hwyl, yn dawel bach bydden ni’n dysgu.

 

Darllenwch yr ail rifyn ar y pdf yn y stori yma ac, os oes gennych stori i rannu anfonwch hi ataf fi, Rob Evans ar bobwennol@ntlworld.com

 

Y Wennol Newydd C1 R2