CYFLE I ENNILL £200!

 

Anfonwch eich ffilm aton ni am gyfle i ennill £200!

 

THEMA: Rhyddid

HYD: Rhwng 1 a 5 munud ar y mwyaf

MATH:  Rhaglen ddogfen / ffuglen / monolog / deialog / ffilm heb sain / lliw / du a gwyn / animeiddio / unrhyw genre!

CYFRWNG:  Gorau oll MP4 fel bod modd i ni ei gwylio a’i beirniadu!

 

Tri chategori oedran, bob un yn dwyn gwobr o £200:

14-16 OED (BLWYDDYN 10/11)

16-18 OED (CHWECHED DOSBARTH/COLEG ADDYSG BELLACH)

18 OED A THROSODD

 

DYDDIAD CAU: ERBYN 23.59, DYDD SUL 31 MAI 2020

(Ceir y rheolau isod)

 

Rheolau Cystadleuaeth Ffilmio