Y Wennol Newydd

Mae trydydd rifyn Y Wennol Newydd ar gael. Pwrpas y cylchlythyr yw cyflwyno dysgwyr i’r cylch Cymraeg a chadw nhw yna ar ôl iddyn nhw orffen eu cyrsiau. Croeso mawr i Gymry Gymraeg gyfrannu hefyd. Mae hyn yn rhoi cyfle i bobl cael straeon i ddarllen bob mis a hefyd, os yw’r awen yn taro, i gyfrannu.

Dowch, cawn ni hwyl ac, wrth gael hwyl, yn dawel bach bydden ni’n dysgu.

Darllenwch y trydydd rifyn ar y pdf efo’r post yma ac, os oes gennych stori i rannu anfonwch hi ataf fi, Rob Evans ar bobwennol@ntlworld.com

 

Y Wennol Newydd C1 R3