Gwyddom y gall canser fod yn brofiad ynysig ar unrhyw adeg, mwy fyth yn ystod y cyfnod anodd yma o warchod ac ymbellhau cymdeithasol, a gall olygu bod rhai sy’n byw gyda chanser yn teimlo’n unig, yn bryderus ac wedi’u gorlwytho oherwydd yr ansicrwydd presennol.

Gall Cyfaill Ffôn Macmillan ddarparu clust i wrando dros y ffôn, i helpu sicrhau nad yw’ch cleifion/ cleientiaid / aelodau rhwydwaith / aelodau grŵp / eraill sy’n berthnasol i gysylltu â nhw yn wynebu canser ar eu pennau’u hunain, trwy fod yna i drafod eu teimladau, yn ogystal ag unrhyw anghenion cefnogaeth gall fod angen arnynt yn ystod y cyfnod anodd hwn.

Gall pobl sy’n byw gyda chanser gael eu cyfeirio at y gwasanaeth gefnogaeth trwy’r system feddygol neu ofal cymdeithasol, neu gallant hunangyfeirio ar macmillan.org.uk/telephonebuddies. Rydym yn barod i gymryd cyfeiriadau nawr ac yn anelu at gysylltu gyda’r defnyddiwr gwasanaeth posib o fewn 3-5 diwrnod gwaith o dderbyn yr ymholiad.

Cyfeillion Ffôn Macmillan

 

 

We know cancer can be an isolating experience at any time, more so during these potentially challenging times of shielding and social distancing, and can lead those living with cancer to feel lonely, overwhelmed or anxious due to the current uncertainty.

A Macmillan Telephone Buddy can provide a listening ear at the end of the telephone, to help ensure your patients/ clients/ network members/ group members/ other relevant to contact don’t face cancer alone by being there to discuss how they’re feeling as well as any support needs they might have at this difficult time.

People living with cancer can be referred for the support service by a medical or social care professional, or can self-refer at macmillan.org.uk/telephonebuddies. We are ready to take referrals right now and aim to contact the potential service user within 3-5 working days of the referral enquiry being received.

Macmillan Telephone Buddies