Y Wennol Newydd

Mae pumed rhifyn Y Wennol Newydd ar gael. Mae darllen yn rhan bwysig o’ch siwrnai trwy’r iaith, mae’n cyflwyno geiriau newydd i chi a hefyd gwahanol ffyrdd o fynegi eich hun. Felly cymerwch bob cyfle i ddarllen. Darllenwch Y Wennol Newydd!

 

Mae ysgrifennu hefyd yn bwysig ac yn rhoi’r cyfle i chi fynegi eich hunain mewn ffordd fwy hamddenol na sgwrsio. Croeso i chi anfon eich straeon ataf, mi â i drwyddyn nhw cyn cyhoeddi nhw felly does dim rhaid i chi boeni.

 

Felly rhowch hwb ymlaen i’ch Cymraeg! Darllenwch a pan dach chi teimlo’n hyderus – ysgrifennwch stori.

Os oes gennych stori i rannu anfonwch hi ataf fi, Rob Evans ar bobwennol@ntlworld.com

Y Wennol Newydd C1 R5