BETH neu PWY yw’r Fari Lwyd? Mae defod y Fari Lwyd yn rhan o ddathliadau gaeafol ni’r Cymry.
Gelli ddysgu mwy am ein traddodiad o’r pen ceffyl liwgar gyda’r pecyn gweithgareddau hardd a hwyliog yma:

Y Fari Lwyd- Pecyn Adnoddau/Activity Pack

Mae adnoddau pellach gan gynnwys darn darllen a thasg atodedig ar gael fan hyn: Darn darllen a her pen a chynffon Mari Lwyd