Ar Ionawr 25ain rydym yn dathlu diwrnod nawddsant cariadon Cymru, sef Santes Dwynwen. Dysgwch fwy amdani a pham yr ydym yn dathlu’r diwrnod yn ein pecyn adnoddau. Lawrlwythwch y pecyn yn rhad ac am ddim fan hyn.

January 25th is the day that we celebrate St Dwynwen, Wales’ patron saint of lovers. Learn more about her and why we celebrate in our free resource pack.

Lawrlwythwch y pecyn yn rhad ac am ddim fan hyn/ Download here:

Pecyn Adnoddau Santes Dwynwen