Gwybodaeth a’r Newyddion Diweddaraf i Fusnesau Abertawe

Cynllun Hybu’r Gymraeg – Comisiynydd y Gymraeg

Mae nifer o sefydliadau’n penderfynu datblygu Polisi neu Gynllun Iaith Gymraeg. Mae Cynllun Hybu’r Gymraeg yn canolbwyntio ar weithredu a datblygu dros amser ac yn eich galluogi i asesu’ch darpariaeth presennol trwy holiadur hunan asesu. Gallwch wedyn osod targedau – o ateb y ffôn, i gyfryngau cymdeithasol, digwyddiadau a recriwtio.

Mae’r fideo isod yn dangos sut mae’r broses yn gweithio. Am fwy o wybodaeth, cliciwch yma.

 

Ydych chi’n rhedeg busnes bach neu ganolig?

Eisiau cyngor a chymorth am ddim ar sut mae cynyddu’r defnydd o Gymraeg yn eich busnes?

Darganfyddwch sut all defnyddio’r Gymraeg yn eich busnes eich helpu i:

  • Ddenu cwsmeriaid newydd
  • Gadw cleientiaid ffyddlon
  • Creu pwynt gwerthu unigryw
  • Codi safon eich gwasanaeth cwsmer

Am gyngor a chefnogaeth am ddim, wedi ei deilwra i anghenion unigol eich busnes, cysylltwch â:

Llinos Haf

llinos.haf@cymraegbusnes.cymru

07809 731 570

@Welsh4biz

www.facebook.com/Welsh4business