Tŷ TaweSefydlwyd Canolfan Gymraeg Tŷ Tawe ym 1987, a chaiff ei rhedeg gan Gymdeithas Tŷ Tawe.

Mae Tŷ Tawe yn cynnig: ystafelloedd dysgu ar gyfer gwersi Cymraeg; ystafelloedd cyfarfod; neuadd digwyddiadau; caffi; siop Gymraeg Siop Tŷ Tawe a swyddfeydd i Fenter Iaith Abertawe.

Mae’n bosib llogi ystafelloedd y ganolfan drwy gysylltu â’r sywddogion: swyddfa@menterabertawe.org / 01792 460906.

Mae Canolfan Tŷ Tawe yn elusen gofrestredig. Rhif elusen 514082