Côr Ty Tawe

Cafodd y côr ei sefydlu yn 1990 yn gôr pedwar llais i siaradwyr Cymraeg a dysgwyr Abertawe a’r cylch. Mae’r côr yn cynnal cyngherddau ledled de Cymru, ac enillodd y gystadleuaeth i gorau bach yng Ngŵyl Ban-geltaidd Iwerddon bedair gwaith.

Helen Gibbon sy’n arwain y côr a John Evans yw’r cyfeilydd.

Mae’r côr hefyd wedi teithio’n eang, gan gynnwys cyngherddau yn yr Almaen, Awstria, Gwlad Pwyl, Gwlad Tsiec,yr Eidal a Chatalwnia.

Mae’r côr yn canu amrywiaeth o alawon gwerin, emynau a chaneuon modern a darnau clasurol.

Mae Côr Tŷ Tawe yn ymarfer yn Nhŷ Tawe bob nos Fercher, rhwng 19:00 a 21:00. Croeso i gantorion newydd.

Am fwy o fanylion am y côr, ewch i’r wefan cortytawe.org.

Helen, John and choir in Gdansk

Helen, John â'r côr yn Gdansk