Mudiad Meithrin
Dyma restr o’r Cylchoedd Meithrin yn ardal Abertawe:

Clydach
Ysgol Gynradd Gellionnen, Heol Gellionnen, Abertawe SA6 5HE
Cyswllt: Llinos Williams 07563 792433
Llun, Mawrth,Mercher, Iau a Gwener 9:00 – 11:00
Mercher 11:30 – 1:30
Iau 1:00 – 3:00

Lon Las
Neuadd y Gymuned, Heol yr Eglwys, Llansamlet. SA7 9RH
Cyswllt: Rosi Jones 07855 304781
Llun, Mawrth, Mercher a Gwener 9:05 – 11:00
Llun 12.30 – 2.30

Meithrinfa Abacus
Heol Sgeti, Uplands, Abertawe SA2 0LJ
Cyswllt: Beth Hughes 01792 205100
Llun – Gwener 7:30 – 6:00

Parc y Werin
Pafiliwn Bowlio, Gorseinion, Abertawe SA4 4UX
Cyswllt: Claire McDonnell 07855 377609
Mercher a Iau 9:00 – 12:00

Pontarddulais
Capel Hope, Stryd St Teilo, Pontarddulais, Abertawe SA4 8ST
Cyswllt: Sacha James 07969 226631
Llun, Mawrth a Gwener 9:00 – 10:55
Mercher 1:00 – 2:55

Y Mwmbwls
Neuadd Vivian, Black Pill, Abertawe SA4 5AS
Cyswllt: Carly Chinhengo 07898 927736
Llun, Mercher a Iau 9:00 – 10:55

Sgeti
Capel Bethel, Heol Carnglas, Sgeti, Abertawe SA2 9BL
Cyswllt: Claire Parvin 07534 219 272
Mawrth a Gwener 9:05 – 11:00

Tan y Lan
YGG Tan y Lan, Tan y Lan Terrace, Treforys, Abertawe SA6 7DU
Cyswllt: Cerys Davies 01792 850399
Mawrth, Mercher a Iau 9:00 – 11:00

Treboeth/ Tirdeunaw
Neuadd y Pentref, Heol Llangyfelach, Abertawe SA5 4SY
Cyswllt: Brenda Watkins 07964 174159
Mawrth, Mercher a Iau 9:20 – 11:50

Login Fach
Neuadd y Pentref, Waunarlwydd, Abertawe SA5 4SY.
Cyswllt: Judith Grigg 07800 540221

 

Am fwy o wybodaeth, dilynwch y linc isod:

http://www.meithrin.cymru/chwilio-am-gylch/