Learn Welsh Swansea Bay logo

Dysgu Cymraeg – Ardal Bae Abertawe / Learn Welsh – Swansea Bay Region

Mae gwell cyfleoedd nag erioed i ddysgu Cymraeg ar hyd a lled Abertawe a Castell Nedd, Port Talbot.

Ar gyfer y gwaith, y teulu, neu am hwyl, beth bynnag yw’r rheswm dros ddysgu Cymraeg, mae gan Brifysgol Abertawe gyrsiau ar bob lefel – i bobl sydd am ddechrau dysgu Cymraeg neu i chi sydd eisiau gwella’ch Cymraeg.

Am y wybodaeth ddiweddaraf am wersi Cymraeg yn ardal Abertawe a Chastell Nedd, Port Talbot edilynwch y linc isod:

Gwefan: learnwelsh.cymru / dysgucymraeg.cymru

Ebost: learnwelsh@swansea.ac.uk / dysgucymraeg@abertawe.ac.uk

Facebook: https://www.facebook.com/DysguCymraegArdalBaeAbertawe/

Twitter: @learncymraegABA

Neu ffoniwch Ganolfan Dysgu Cymraeg Bae Abertawe (01792) 602070.

 

[carousel_slide id=’3530′]

Dysgu Cymraeg Ble a sut