Iaith Gwaith

Hyrwyddo Gwasanaethau Cymraeg

Os yw busnes, sefydliad neu gwmni’n cynnig gwasanaeth Cymraeg, yna mae’n werth neilltuo amser i hyrwyddo’r gwasanaeth hwnnw, fel y bydd cwsmeriaid yn gwybod ei fod ar gael i’w ddefnyddio.

Sut mae hyrwyddo gwasanaethau Cymraeg

Mae’n arfer da hyrwyddo gwasanaeth Cymraeg yn yr un modd neu ochr yn ochr ag unrhyw wasanaeth arall, fel y bo cwsmeriaid yn gwybod o’r dechrau bod gwasanaeth Gymraeg ar gael i’w ddefnyddio.

Does dim rhaid i ddefnyddio’r Gymraeg fod yn gostus. Yr allwedd yw cynllunio gofalus a chynnwys dwyieithrwydd o’r cychwyn.

Bathodyn ‘Cymraeg’ Hyrwyddo drwy ddefnyddio bathodynnau ‘Cymraeg’

Mae defnyddio bathodyn ‘Cymraeg’ yn ffordd syml a rhad o hyrwyddo gwasanaeth Cymraeg.

Bydd defnyddio’r bathodyn yn dangos i’r cyhoedd bod busnes yn cynnig gwasanaeth Cymraeg.

Os oes gan fusnes, sefydliad neu gwmni staff sy’n siarad Cymraeg, dylid ystyried archebu bathodynnau ‘Cymraeg’ ar eu cyfer – maent ar gael am ddim ac mae llawer o fanteision o’u defnyddio.

Manteision bathodynnau ‘Cymraeg’

  • Helpu cwsmeriaid i adnabod staff Cymraeg
  • Cynnig gwasanaeth i gwsmeriaid yn eu dewis iaith yn syth – a hynny yn rhad ac am ddim
  • Dangos bod y busnes neu’r sefydliad yn cydnabod bod angen cyflogi staff dwyieithog, a manteision gwneud hynny, a’u bod yn ased i’r busnes
  • Gweithlu sy’n hyderus i ddefnyddio eu sgiliau cyfathrebu Cymraeg

Mae bathodynnau ‘Cymraeg’, ynghyd a deunyddiau eraill i hyrwyddo’ch gwasanaethau Cymraeg ar gael yn rhad ac am ddim o wefan Comisiynydd y Gymraeg.