Datganiad Cenhadaeth Menter Iaith Abertawe

“Hwyluso cyfleoedd i bobl sir Abertawe fyw trwy gyfrwng y Gymraeg ac i fwynhau diwylliant Cymraeg yn eu bywydau bob dydd.”

 

Pwyllgor Rheoli Menter Iaith Abertawe 2019 – 2020

Mae Menter Iaith Abertawe yn is-gwmni i elusen Cymdeithas Tŷ Tawe. Pwyllgor Rheoli Menter Iaith Abertawe sy’n gyfrifol am Fenter Iaith Abertawe. Mae pwyllgor rheoli’r Fenter yn cynnwys Cadeirydd, Is-Gadeirydd, Trysorydd ac Ysgrifennydd/Pennaeth y Fenter. Y pwyllgor rheoli sydd yn gwneud penderfyniadau parthed y Fenter. Cynhelir cyfarfodydd bob deufis. Darperir rheolaeth ddydd i ddydd gan y Pennaeth.

 

 Cyfarwyddwyr

 • Alun Chivers– Cadeirydd
 • Saran Thomas – Is-Gadeirydd
 • Jane Altham-Watkins – Trysorydd
 • Heini Gruffudd
 • Jaci Gruffudd
 • Rhian Jones
 • Catrin Rowlands
 • Hannah Sams
 • Ann Williams
 • Rhian Williams

 

Aelod y Pwyllgor Rheoli nad yw’n gyfarwyddwr

 • Megan Colbourne

 

Cylch Gorchwyl Menter Iaith Abertawe

Cymeradwywyd Cylch Gorchwyl diweddaraf Menter Iaith Abertawe ar 31 Mawrth 2019. Gellir gweld y cylch gorchwyl yma

 

Adroddiad Pennaeth Menter Iaith Abertawe a Thŷ Tawe

Cyflwynwyd adroddiad y Pennaeth yn y cyfarfod blynyddol ar 31 Mawrth 2019. Gellir gweld yr adroddiad yma.

 

Adroddiad Cadeirydd Menter Iaith Abertawe

Cyflwynwyd adroddiad y Cadeirydd yn y cyfarfod blynyddol ar 31 Mawrth 2019. Gellir gweld yr adroddiad yma.