Mae a wnelo hyn â defnyddio gwybodaeth bersonol adnabyddadwy y mae gwefan Menter Iaith Abertawe yn ei chasglu pan fyddwch yn ymweld â www.menterabertawe.org.

Pan fo rhywun yn ymweld â www.menterabertawe.org rydym yn casglu gwybodaeth log rhyngrwyd safonol a manylion patrymau ymddygiad ymwelwyr.

Rydym yn gwneud hyn er mwyn dod o hyd i’r nifer o bobl sy’n ymweld â phob rhan o’r wefan.  Rydym yn casglu’r wybodaeth mewn ffordd lle nad oes modd adnabod unrhyw un.  Nid ydym yn ceisio dod o hyd i bwy sy’n ymweld â’n gwefan. Ni fyddwn yn cysylltu unrhyw ddata a gasglwyd o’r wefan hon gydag unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy o unrhyw ffynhonnell.

Os ydym am gasglu gwybodaeth bersonol adnabyddadwy drwy’n gwefan, byddwn yn agored ynghylch hynny.  Byddwn yn ei gwneud yn glir ein bod yn casglu gwybodaeth bersonol ac yn egluro sut y bwriadwn ei defnyddio.

Cwcis

Rydym am i’r gwasanaethau a ddarparwn fod yn hawdd eu defnyddio, yn ddefnyddiol ac yn ddibynadwy.  Lle darperir gwasanaethau ar y rhyngrwyd, weithiau rhoir ychydig o wybodaeth ar eich dyfais e.e. cyfrifiadur neu ffôn symudol.  Maent yn cynnwys ffeiliau bach o’r enw cwcis.  Ni ellir eu defnyddio i’ch adnabod chi yn bersonol.

Defnyddir yr wybodaeth hon i wella’r gwasanaethau ichi drwy:

  • galluogi gwasanaeth i adnabod eich dyfais er mwyn peidio â gorfod rhoi’r un wybodaeth sawl tro mewn un dasg;
  • adnabod eich bod eisoes wedi rhoi enw defnyddiwr a chyfrinair, felly ni fydd angen ichi wneud hyn ar gyfer pob tudalen; a
  • cyfrif faint o bobl sy’n defnyddio gwasanaethau er mwyn ei gwneud yn haws i’w defnyddio, a sicrhau bod modd eu cadw’n gyflym.

Gallwch reoli’r ffeiliau hyn eich hun drwy ddilyn yr wybodaeth ganlynol ar wefan Directgov yn www.direct.gov.uk/managingcookies.

Os hoffech ragor o wybodaeth am gwcis, gan gynnwys gweld pa gwcis sydd wedi’u gosod a sut i’w rheoli a’u dileu, ewch i www.allaboutcookies.org.

Sut rydym ni’n defnyddio cwcis

Mae’r cwcis ar y wefan hon wedi’u categoreiddio ar sail y categorïau yng Nghanllaw Cwcis ICC UK.

Mae rhestr o’r cwcis a ddefnyddir ar y wefan hon isod:

Categori 1: Cwcis angenrheidiol

Mae’r cwcis hyn yn hanfodol er mwyn eich galluogi i symud o gwmpas y wefan a’i defnyddio, megis mynd i ardaloedd diogel y wefan.  Heb y cwcis hyn ni ellir darparu’r gwasanaethau rydych chi wedi gofyn amdanynt e.e. e-fasnach.

Drwy ddefnyddio ein gwefan rydych yn cytuno i ni roi’r cwcis hyn ar eich dyfais.

Categori 2: Cwcis perfformiad

Mae’r cwcis hyn yn casglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio gwefan e.e. pa dudalennau mae ymwelwyr yn ymweld â hwy fwyaf aml, ac os ydynt yn cael neges gwall o dudalennau’r wefan.  Nid yw’r cwcis hyn yn casglu gwybodaeth sy’n ei gwneud hi’n bosib adnabod ymwelydd.  Caiff yr holl wybodaeth a gesglir gan y cwcis hyn ei chyfuno, felly mae’n anhysbys.  Defnyddir ar gyfer gwella sut mae gwefan yn gweithio yn unig.

I ddewis peidio â chael eich dilyn gan Google Analytics ar unrhyw wefan ewch i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

I ddysgu mwy am gwcis Facebook ewch i https://www.facebook:.com/help/?tudalen=176591669064814

Drwy ddefnyddio ein gwefan rydych yn cytuno i ni roi’r cwcis hyn ar eich dyfais.

Categori 3: Cwcis ymarferoldeb

Mae’r cwcis hyn yn caniatáu i’r wefan gofio eich dewisiadau (megis enw defnyddiwr, iaith neu ranbarth) a darparu nodweddion gwell a mwy personol.  Er enghraifft, gallai gwefan ddarparu rhagolygon y tywydd neu newyddion traffig lleol drwy storio cwci’r rhanbarth lle’r ydych chi ar hyn o bryd.  Gellir hefyd defnyddio’r cwcis hyn i gofio newidiadau maint testun, ffontiau a rhannau eraill o’r wefan y gallech eu haddasu.  Gellir hefyd eu defnyddio i ddarparu gwasanaethau rydych wedi gofyn amdanynt megis gwylio fideo neu roi sylw ar flog.  Gellir gwneud yr wybodaeth a gesglir gan y cwcis hyn yn anhysbys ac ni allant ddilyn eich gweithgarwch pori ar wefannau eraill.

Drwy ddefnyddio ein gwefan rydych yn cytuno i ni roi’r cwcis hyn ar eich dyfais.

Rydym yn defnyddio’r cwcis canlynol ar ein gwefan:

Enw’r Cwci Diben y Cwci
__utmz, __utmc, __utmb, __utma Gosodir y cwcis hyn gan Google Analytics, a defnyddir hwy i gasglu gwybodaeth am sut mae ymwelwyr yn defnyddio’n gwefan.  Defnyddiwn yr wybodaeth i greu adroddiadau i’n helpu i wella’r wefan.  Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth yn anhysbys, gan gynnwys y nifer o ymwelwyr, o ble mae ymwelwyr yn dod i’r wefan a’r tudalennau maent wedi ymweld â hwy.

Cwcis a osodir gan wefannau trydydd parti

Er mwyn hwyluso’n gwefan rydym weithiau’n mewnosod lluniau a fideos a godwyd o wefannau megis Facebook, Twitter, YouTube a Flickr.

O ganlyniad, pan fyddwch yn ymweld â thudalen sydd â chynnwys o Facebook neu Twitter, efallai y byddwch yn defnyddio cwcis o’r gwefannau hyn.

Nid yw www.menterabertawe.org yn rheoli lledaeniad y cwcis hyn.  Dylech wirio’r wefan trydydd parti berthnasol am ragor o wybodaeth amdanynt.

Sylwer: Os dewiswch beidio ag analluogi cwcis ar ein porwr gwe, rydych yn cytuno i’w defnyddio ar ein gwefan.

Defnyddio gwybodaeth

Lle dewiswch roi eich manylion personol i ni’n wirfoddol caiff y data personol a ddarparwch i www.menterabertawe.org ei defnyddio yn unswydd er mwyn darparu’r wybodaeth neu’r gwasanaeth o dan sylw ichi.

Mewn rhai achosion byddwn yn eich gwahodd i gofrestru ar gyfer gwasanaethau ychwanegol ar yr un pryd e.e. rhestr bost reolaidd, a gallwch ddewis peidio â derbyn y gwahoddiad hwn.