Radio D logo

Pwrpas y rhaglenni Radio yma yw rhoi cyfle i bobl sy’n dysgu Cymraeg i wrando ar gerddoriaeth a newyddion sy’n berthnasol i siaradwyr Cymraeg ac i Ddysgwyr.

Cyflwynydd Radio D yw Alan Baker sy’n dod o Aberhonddu ac wedi dysgu Cymraeg yn Abertawe. Mae Alan yn cymdeithasu a gwirfoddoli yn Nhŷ Tawe ac yn arbenigwr ar y Sîn Roc Gymraeg.

Radio cymunedol yw hon, os oes gennych ddiddordeb i ymuno â thîm Radio D, cysylltwch gyda eleri@menterabertawe.cymru.

Darlledir Radio D yn Fisol ar Cymru FM, ar nos Wener olaf y mis.

I wrando'n fyw ewch i http://cymru.fm/

Ail-wrando i Radio D

I Wrando eto ar unrhyw un o rhaglenni Radio D, dilynwch y linciau isod.

Radio D Mai 2020

Radio D Ebrill 2020 - Rhifyn Corona: Cerddoriaeth Newydd a'r Goreuon o Gyfweliadau Radio D

Radio D Chwefror 2020

Radio D Rhagfyr 2019

Radio D Hydref 2019

Radio D Medi Rhifyn Ychwanegol! 2019

Radio D Medi 2019 - Alan a Meinir ar Radio Cymru, Gwilym Bowen Rhys ac Elen Cyw S4C! 2019

Radio D Gorffennaf 2019

Radio D Mehefin

Radio D Mai 2019

Radio D Mis Mai - Cyfweliad gyda Delyth Jenkins (DnA a Pendevig)

Radio D Mis Ebrill - Cyfweliad gydag Eady Crawford a Rhodri

Radio D Mis Mawrth - Cyfweliad gyda Bronwen Lewis

Radio D Mis Chwefror - Y Mabinogi a'r Newyddion

Radio D Mis Ionawr - Cyfweliad gyda Cleif Harpwood

Radio D Mis Rhagfyr 2017

Radio D Mis Tachwedd 2017 - Y Mabinogi a mwy!

Radio D Mis Hydref 2017 - Mis Merched Cymru!

Radio D Mis Awst 2017 - Yn yr Eisteddfod!

Radio D Mis Gorffennaf 2017 - Parti Ponty

Radio D Mis Mehefin 2017

Radio D Mis Mai 2017

Radio D Mis Ebrill 2017

Radio D Mis Mawrth 2017

Radio D Mis Chwefror 2017

Radio D Mis Ionawr 2017

Radio D Mis Tachwedd 2016

Radio D Mis Hydref 2016

Radio D Mis Medi 2016

Radio D Mis Mehefin 2016

Radio D Mis Gorffennaf 2016

Radio D Mis Awst 2016

I helpu chi i ddysgu geiriau caneuon rhaglen Radio D 10/06/16, mae geiriau pob cân ar y dudalen hon i chi.

Geiriau Caneuon Rhaglen 1

Heno yn y Lion gan Al Lewis Band

Cloi y swyddfa
Mynd am adref
A mae sŵn y dre'n mudferwi
Peli golau ary mastiau
Yn ein denu at dafarnau
Ar ei stôl ma Steve
Yn nyrsio Port 8 Brandy
A ma Sian ar ôl dyn - di'm yn fussy

Heno yn y Lion
Y mae'r dref i gyd mor lion eu byd
Yn gwenu drwy eu gwydrau gwag
Ar rhyw nos wener hud

Criw oferched
Yn ei sodlau
Yn creu tanllwyth mawr o fagiau
A'r hen Dafydd ar y Wisgi
Gyda'i dei yn gam a'i wraig yn flin
A ma'rtri gŵr doeth
Yn eu capiau wrth yr aelwyd

Yn rhoi'r byd yn ei le
Heb ddweud dim byd
Ac mae'r barman John
Yn casglu gwydrau gweigion
ond ma rhai yn llawn am y noson

Gweddi Cariad gan Elin Fflur

Welias i eriod mo'r haul yn gwenu
Nes i mi gau fy llygaid oer
A chlywais i mo'th lais yn canu
Nes y distawodd sêr fy lloer
A welais i mo'r darlun cyfan
Nes i to olchi'r paent i ffwrdd

Gweddi cariad
Dyma'r eiliad

Clyw yr erfyn tawel, y mae ffydd yn llenwi'm mêr

Gweddi cariad
Teimla'r curiad

Diffodd oes o aros a rho olau yn fy sêr
Glywais i eriod fy mron yn curo
Nes oedd dy enaid o fewn clyw

A deimlais i mo wres fy nghartref
Nes bod i ffwrdd rhy hir yn byw
A wyddwn ddim mod i dy eisiau
Nes oeddwn gaeth mewn cwlwm tynn

Gweddi cariad
Dyma'r eiliad

Clyw yr erfyn tawel, y mae ffydd yn llenwi' mêr

Gweddi cariad
Teimla'r curiad

Diffodd oes o aros a rho olau yn fy sêr
A nes i'm dweus mod i'n dy garu
Nes i mi angen cân fel hyn

Gweddi cariad
Dyma'r eiliad

Clyw yr erfyn tawel, y mae ffydd yn llenwi' mêr

Gweddi cariad
Teimla'r curiad

Diffodd oes o aros a rho olau yn fy sêr

Paid â Deud gan Gildas

Os yw'th galon bron â thorri
Paid â deud

Am fod serch dy fron yn oeri
Paid â deud

Ac os chwalu mae d'obeithion
Paid â deud

Ni ddaw neb i drwslo'th galon
Paid â deud

Pan fo stormydd byd yn gwgu
Paid â deud

A gelynion yn dy faeddu
Paid â deud

Ac os weithiau byddi'n llwyddo
Paid â deud

Hawdd i'th lwydd fynd trwy dy ddwylo
Paid â deud