Dyddiad nesaf yw cadarnhau ym mis Ebrill. 🙂

 

Mae Sbort Sadwrn yn gynllun sydd yn cynnig gweithgareddau hwyl i blant cymunedau gwahanol ar y drydedd dydd Sadwrn o bob mis.

Mae’r sesiynau yn cynnwys gweithgareddau celf a chrefft, sesiynau canu, gêmau parti, paentio wynebau, cyfle i gwrdd â chymeriadau S4C a llawer mwy!

*Yn addas i blant hyd at 7 mlwydd oed*

Lleoliad: Amrywiol
Amser: 2.00yp – 4.00yp
Pris: £3 y pen