Sesiynau rhigymau Cymraeg yw ‘Siglo a Wiglo’. Mae’r sesiynau yn addas
i blant hyd at pum mlwydd oed, ond mae yna groeso i frodyr
neu chwiorydd hŷn i ymuno yn ystod gwyliau ysgol.

Lleoliad: Llyfrgell Gorseinon, West Street, SA4 4AA

Dyddiad: Cynhelir y sesiynau ar ddydd Mawrth cynta’r mis

Amser: 2.15yp – 2.45-yp
Pris: Am ddim