Sesiynau rhigymau Cymraeg yw ‘Siglo a Wiglo’. Mae’r sesiynau yn addas
i blant hyd at pum mlwydd oed, ond mae yna groeso i frodyr
neu chwiorydd hŷn i ymuno yn ystod gwyliau ysgol.

Lleoliad: Llyfrgell Gorseinon, West Street, SA4 4AA

Dyddiad: Cynhelir y sesiynau ar ddydd Mawrth cynta’r mis

– Chwefror – yn anoffodus bydd rhaid canslo’r sesiwn yma
– Mawrth 3
– Ebrill 7
– Mai 12
– Mehefin 2
– Gorffennaf 7

Amser: 2.15yp – 2.45-yp
Pris: Am ddim