Dean Baker

Pennaeth Menter Iaith Abertawe a Chanolfan Ty Tawe
dean@menterabertawe.cymru

Carys Jones

Swyddog Plant a Theuluoedd
carys@menterabertawe.cymru

Eleri Griffiths

Swyddog Datblygu
eleri@menterabertawe.cymru

Nia Parr-Williams

Bethan Harvey

Swyddog Datblygu Canolfan a Chymuned
siop@sioptytawe.co.uk
Rydw i’n gweithio Dydd Mawrth, Dydd Mercher a bore Dydd Gwener

Emyr Williams

Swyddog Datblygu Canolfan a Chymuned
siop@sioptytawe.co.uk
Rydw i’n gweithio Dydd Llun, Dydd Iau a phrynhawn Dydd Gwener