Swyddogion Menter Iaith Abertawe

Dean Baker
Pennaeth Menter Iaith Abertawe a Chanolfan Ty Tawe
Carys Jones
Swyddog Plant a Theuluoedd
Emyr Wyn Williams
Swyddog Datblygu Canolfan a Chymuned

Shw mae, Emyr ‘yf fi a fi yw Swyddog Canolfan a Chymuned Menter Iaith Abertawe. Yn fy ngwaith bob dydd fi’n rheoli Siop Tŷ Tawe sef yr unig Siop Gymraeg o fewn Dinas a Sir Abertawe ac yn estyn Croeso Cynnes i bawb sy’n ymweld â’r ddinas i ddod mewn i gael golwg ar y nwyddau a’r llyfrau sydd ar gael yn y siop, cael sgwrs a dishgled yn y Cwtsh Coffi! Hefyd fel rhan o’m swydd, fi’n gweithio gydag aelodau eraill o’r tîm yma yn y ganolfan i drefnu digwyddiadau e.e. Nosweithiau misol y Fenter sef ‘Jacs yn Joio’ a nifer o ddigwyddiadau eraill. Yn fy amser hamdden fi’n hoffi Cyfansoddi Cerddoriaeth, Canu, gwylio Rygbi’r Gynghrair, Oifad (Nofio!), Cerdded, Gyrru i lefydd gwahanol drwy Gymru i ymweld a joio, Chwarae’r Piano a chwrdda ffrindiau am fwyd mas!

Ebost: siop@sioptytawe.co.uk

Richard Gregory
Swyddog Datblygu

Helo, Richard ydw i, Swyddog Datblygu newydd Menter Iaith Abertawe. Yn wreiddiol o Glydach, es i i Ysgol Gynradd Gymraeg Gellionnen ac Ysgol Gyfun Gymraeg Bryn Tawe. Cyn cychwyn gyda'r Fenter, roeddwn i'n gweithio yn Ysgol Gynradd Gymraeg Lôn Las fel cynorthwyydd dosbarth.  Mae gen i ddiddordeb mawr mewn pêl-droed, dwi’n chwarae yn lleol ac yn cefnogi’r Elyrch.  Fel y Swyddog Datblygu, hoffwn i gydweithio'n agos gyda'r sefydliadau lleol i gryfhau'r gymuned Gymraeg yn Abertawe ymysg pobl ifanc ac eraill.

Ebost: datblygu@menterabertawe.org

Nia Parr-Williams
Swyddog Datblygu

Helo! Nia ydw i ac rwy’n gweithio fel Swyddog Datblygu dros dro i Fenter Iaith Abertawe. Ar ôl dechrau fy ngyrfa ym myd y cyfryngau wedi'i ddilyn gan 12 mlynedd o ddarlithio yng Ngholeg Castell-nedd a rhedeg busnes fy hun, rwyf nawr yn joio gweithio gyda’r fenter i hybu gweithgareddau cyfrwng Cymraeg yr ardal, yn ogystal â gweithio ar brosiectau digidol y Fenter. Yn fy amser sbâr rwy’n joio treulio amser gyda'r teulu, cyfansoddi cerddoriaeth, perfformio fel rhan o rŵp Niem, dylunio gwefannau a chefnogi’r Elyrch!

Ebost: nia.menterabertawe@gmail.com