Mae’r Clwb Cerdded Lingdilong yn cyfarfod bob yn ail fore Mercher mewn gwahanol lefydd yn yr ardal leol.

Mae Abertawe a Chastell Nedd Port Talbot yn adnabyddus am ei thirwedd ryfeddol o hardd, felly pa ffordd well i weld golygfeydd prydferth y ddinas nag ymuno â ni ar un o'n teithiau cerdded? 

Mae'r teithiau cerdded yn cael eu harwain gan grŵp bach o wirfoddolwyr ac maent yn cael eu cynnal bob yn ail wythnos. Mae'r teithiau cerdded fel arfer yn para am tua dwy awr ac mae croeso i gerddwyr o bob gallu.

Mae'r teithiau cerdded hefyd yn gyfle gwych i ymarfer eich Cymraeg mewn awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar os ydych chi'n dysgu Cymraeg.

Am mwy o wybodaeth, cysylltu ag Iona ar 07835 748840 neu ionawr45@gmail.com.

Taith Gerdded Nesaf Clwb Lingdilong:
Bore Mercher, Chwefror 21ain (hanner tymor)
Craig Gwladys, Cilffriw. Troad i bentref Cilffriw wrth Ysgol Gyfun Llangatwg.  Tua 200 llath ar ôl Ysgol Gynradd Cilffriw ar y dde, mae troad i’r chwith am Craig Gwladys. Dilynnwch y lôn i’r diwedd ble mae maes parcio.
Cwrdd am 10.15 a dechrau cerdded am 10.30.

Croeso cynnes i bawb!

Traeth Aberfan

Traeth Aberfan

Parc y Gnoll

Parc y Gnoll

Gwarchodfa Natur Cynffig

Gwarchodfa Natur Cynffig

Pontardawe i Godre’r-Graig

Pontardawe i Godre’r-Graig

Pontrhydyfen ac Afan Argoed

Pontrhydyfen ac Afan Argoed

Cronfeydd Dyffryn Lliw

Cronfeydd Dyffryn Lliw