Mae’r Clwb Cerdded Lingdilong yn cyfarfod bob yn ail fore Mercher mewn gwahanol lefydd yn yr ardal leol.

Mae Abertawe a Chastell Nedd Port Talbot yn adnabyddus am ei thirwedd ryfeddol o hardd, felly pa ffordd well i weld golygfeydd prydferth y ddinas nag ymuno â ni ar un o'n teithiau cerdded? 

Mae'r teithiau cerdded yn cael eu harwain gan grŵp bach o wirfoddolwyr ac maent yn cael eu cynnal bob yn ail wythnos. Mae'r teithiau cerdded fel arfer yn para am tua dwy awr ac mae croeso i gerddwyr o bob gallu.

Mae'r teithiau cerdded hefyd yn gyfle gwych i ymarfer eich Cymraeg mewn awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar os ydych chi'n dysgu Cymraeg.

Am mwy o wybodaeth, cysylltwch ag Iona ar 07835 748840 neu ionawr45@gmail.com.

Rhaglen mis Ebrill Clwb Lingdilong:

  1. Parc y Gnoll, Castell Nedd (hawdd) 1 – 2 awr:  4/4/2018
  2. Pontardawe i Godre’r Graig (hawdd)  2 awr: 11/4/2018
  3. Cwm Clydach  (hamddenol) 2 awr: 18/4/2018

Croeso cynnes i bawb!

Traeth Aberfan

Traeth Aberfan

Parc y Gnoll

Parc y Gnoll

Gwarchodfa Natur Cynffig

Gwarchodfa Natur Cynffig

Pontardawe i Godre’r-Graig

Pontardawe i Godre’r-Graig

Pontrhydyfen ac Afan Argoed

Pontrhydyfen ac Afan Argoed

Cronfeydd Dyffryn Lliw

Cronfeydd Dyffryn Lliw