Mae’r Clwb Cerdded Lingdilong yn cyfarfod bob yn ail fore Mercher mewn gwahanol lefydd yn yr ardal leol.

Mae Abertawe a Chastell Nedd Port Talbot yn adnabyddus am ei thirwedd ryfeddol o hardd, felly pa ffordd well i weld golygfeydd prydferth y ddinas nag ymuno â ni ar un o'n teithiau cerdded?

Mae'r teithiau cerdded yn cael eu harwain gan grŵp bach o wirfoddolwyr ac maent yn cael eu cynnal bob yn ail wythnos. Mae'r teithiau cerdded fel arfer yn para am tua dwy awr ac mae croeso i gerddwyr o bob gallu.

Mae'r teithiau cerdded hefyd yn gyfle gwych i ymarfer eich Cymraeg mewn awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar os ydych chi'n dysgu Cymraeg.

Am mwy o wybodaeth, cysylltwch ag Iona ar 07835 748840 neu ionawr45@gmail.com.

Rhaglen teithiau cerdded rhwng 6ed Chwefror a 10 Ebrill 2019
Bydd pob taith yn cychwyn am 10.30am. Nodir gyda * pan fydd yr amser cychwyn yn wahanol.

6/2/2019 Sgwd Gwladys, Pontneddfechan. Cwrdd ym maes parcio gwesty’r Angel.
13/2/2019 Mwmbwls – Bae Langland. Cwrdd wrth Verdi’s.
20/2/2019 Parc Margam. Cwrdd ym maes parcio ‘Abbot’s Kitchen’ Margam
27/2/2019 Ystalyfera – Pontardawe. Cwrdd yn y maes parcio gyferbyn â siop Asda
13/3/2019 Port Talbot – Pontrhydyfen. Cwrdd yn y maes parcio wrth Canolfan Age Concern
20/3/2019 Llynnoedd Llansamlet. Manylion oddi wrth Iona ar 07835 748840 ar ôl 26/1/2019
27/3/2019 Parc y Gnoll, Castell-nedd. Cwrdd ym maes parcio’r parc.
3/4/2019 Llwybr Cefn Cribwr. Cwrdd ym Mharc Bedford, Cefn Cribwr.
*10/4/2019 Llwybr ar hyd afon Tawe o Abertawe i Treforys. Cwrdd wrth y goleuadau traffig gyferbyn â Sainsburys, Abertawe am 11am.

Croeso cynnes i bawb!

Traeth Aberfan

Traeth Aberfan

Parc y Gnoll

Parc y Gnoll

Gwarchodfa Natur Cynffig

Gwarchodfa Natur Cynffig

Pontardawe i Godre’r Graig

Pontardawe i Godre’r-Graig

Pontrhydyfen ac Afan Argoed

Pontrhydyfen ac Afan Argoed

Cronfeydd Dyffryn Lliw

Cronfeydd Dyffryn Lliw