Drop-in

     Poster Drop In

Bryn Tawe -Dydd Iau                   Gwyr – Dydd Mawrth

Cyfle i chi alw mewn i siarad gyda Gweithiwr Ieuenctid am unrhyw beth sy’n effeithio arnoch chi. Cyfle am sgwrs anffurfiol neu rywle tawel i wneud eich gwaith cartref neu fwyta’ch cinio – lan i chi!

Mae'r wybodaeth yma ar gael yn: English