Dysgu Cymraeg

 

logo_porffor_dysgucymraeg

 

Dysgu Cymraeg – Ardal Bae Abertawe / Learn Welsh – Swansea Bay Region

Mae gwell cyfleoedd nag erioed i ddysgu Cymraeg ar hyd a lled Abertawe a Castell Nedd, Port Talbot.

Ar gyfer y gwaith, y teulu, neu am hwyl, beth bynnag yw’r rheswm dros ddysgu Cymraeg, mae gan Brifysgol Abertawe gyrsiau ar bob lefel – i bobl sydd am ddechrau dysgu Cymraeg neu i chi sydd eisiau gwella’ch Cymraeg.

Twitter_Darparwyr_1500x500

Am y wybodaeth ddiweddaraf am wersi Cymraeg yn ardal Abertawe a Chastell Nedd, Port Talbot edilynwch y linc isod :

Gwefan: learnwelsh.cymru / dysgucymraeg.cymru 

Ebost: learnwelsh@swansea.ac.uk / dysgucymraeg@abertawe.ac.uk

Facebook: https://www.facebook.com/DysguCymraegArdalBaeAbertawe/?ref=aymt_homepage_panel

Twitter: @learncymraegABA

neu ffoniwch Ganolfan Dysgu Cymraeg Bae Abertawe (01792) 602070

Am ragor o fanylion a chyngor cysylltwch â Chanolfan Dysgu Cymraeg Ardal Bae Abertawe ar 01792 602070 neu lawrlwythwch y daflen wybodaeth isod.

dysgu-cymraeg-brochure-heb-cyrsiau

cymraeg-pethau-bychain

 

 

 

Mae'r wybodaeth yma ar gael yn: English