Keep In Touch

#PETHAUBYCHAIN

Twitter Tweets Powered By Weblizar

Email Newsletter

Sign up to receive email updates about Welsh events in Swansea.

I am interested in...

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Latest News

MURLUN NEWYDD YN ABERTAWE

Dros y Pasg, gweithiodd Menter Iaith Abertawe ar y cyd â disgyblion Ysgol Bryn Tawe a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant i greu murlun lliwgar yn neuadd yr ysgol. Prif amcan y prosiect, dan nawdd Cyngor Celfyddydau Cymru, oedd rhoi perchnogaeth yn nwylo ieuenctid Abertawe, a datblygu murlun newydd sbon i Abertawe sydd yn […]

News Archive

Latest Video