The purpose of the radio station is to give a chance for people who are learning Welsh to listen to music and news that are relevant to Welsh speakers and learners.

The Radio D presenter is Alan Baker, who is from Brecon and has learnt Welsh in Swansea. Alan socialises and volunteers in Tŷ Tawe and is an expert on the Welsh rock scene.

This is a community radio station, and if you have an interest in joining the team then contact eleri@menterabertawe.cymru.

Radio D is broadcast on Cymru FM, on the last Friday of the month.

To listen live go to http://cymru.fm/

 

Radio D logo

To listen again follow the links below:

I Wrando eto ar unrhyw un o rhaglenni Radio D, dilynwch y linciau isod.

Radio D Ebrill 2020 - Corona Episode: New Music and the Best of past Radio D interviews

Radio D Chwefror 2020

Radio D Rhagfyr 2019

Radio D Hydref 2019

Radio D Medi Rhifyn Ychwanegol! 2019

Radio D Medi 2019 - Alan and Meinir on Radio Cymru, Gwilym Bowen Rhys and Elen Cyw S4C! 2019

Radio D Gorffennaf 2019

Radio D Mehefin

Radio D Mai 2019


Radio D Mis Mai - Interview with Delyth Jenkins (DnA a Pendevig)

Radio D Mis Ebrill - CInterview with Eady Crawford & Rhodri

Radio D Mis Mawrth - Interview with Bronwen Lewis

Radio D Mis Chwefror - Y Mabinogi & News

Radio D Mis Ionawr - Interview with Cleif Harpwood

Radio D Mis Rhagfyr 2017

Radio D November 2017 - The Mabinogi and more!

Radio D October 2017 - Women's Month Wales!

Radio D August 2017 - In the Eisteddfod!

Radio D July 2017 - Parti Ponty

Radio D June 2017

Radio D May 2017

Radio D April 2017

Radio D March 2017

Radio D February 2017

Radio D January 2017

Radio D November 2016

Radio D October 2016

Radio D September 2016

Radio D June 2016

Radio D July 2016

Radio D August 2016

To help you follow the song lyrics, there are words to each song on this page for you.

Radio D 10/06/16

Geiriau Caneuon Rhaglen 1

Heno yn y Lion gan Al Lewis Band

Cloi y swyddfa
Mynd am adref
A mae sŵn y dre'n mudferwi
Peli golau ary mastiau
Yn ein denu at dafarnau
Ar ei stôl ma Steve
Yn nyrsio Port 8 Brandy
A ma Sian ar ôl dyn - di'm yn fussy

Heno yn y Lion
Y mae'r dref i gyd mor lion eu byd
Yn gwenu drwy eu gwydrau gwag
Ar rhyw nos wener hud

Criw oferched
Yn ei sodlau
Yn creu tanllwyth mawr o fagiau
A'r hen Dafydd ar y Wisgi
Gyda'i dei yn gam a'i wraig yn flin
A ma'rtri gŵr doeth
Yn eu capiau wrth yr aelwyd

Yn rhoi'r byd yn ei le
Heb ddweud dim byd
Ac mae'r barman John
Yn casglu gwydrau gweigion
ond ma rhai yn llawn am y noson

Gweddi Cariad gan Elin Fflur

Welias i eriod mo'r haul yn gwenu
Nes i mi gau fy llygaid oer
A chlywais i mo'th lais yn canu
Nes y distawodd sêr fy lloer
A welais i mo'r darlun cyfan
Nes i to olchi'r paent i ffwrdd

Gweddi cariad
Dyma'r eiliad

Clyw yr erfyn tawel, y mae ffydd yn llenwi'm mêr

Gweddi cariad
Teimla'r curiad

Diffodd oes o aros a rho olau yn fy sêr
Glywais i eriod fy mron yn curo
Nes oedd dy enaid o fewn clyw

A deimlais i mo wres fy nghartref
Nes bod i ffwrdd rhy hir yn byw
A wyddwn ddim mod i dy eisiau
Nes oeddwn gaeth mewn cwlwm tynn

Gweddi cariad
Dyma'r eiliad

Clyw yr erfyn tawel, y mae ffydd yn llenwi' mêr

Gweddi cariad
Teimla'r curiad

Diffodd oes o aros a rho olau yn fy sêr
A nes i'm dweus mod i'n dy garu
Nes i mi angen cân fel hyn

Gweddi cariad
Dyma'r eiliad

Clyw yr erfyn tawel, y mae ffydd yn llenwi' mêr

Gweddi cariad
Teimla'r curiad

Diffodd oes o aros a rho olau yn fy sêr

Paid â Deud gan Gildas

Os yw'th galon bron â thorri
Paid â deud

Am fod serch dy fron yn oeri
Paid â deud

Ac os chwalu mae d'obeithion
Paid â deud

Ni ddaw neb i drwslo'th galon
Paid â deud

Pan fo stormydd byd yn gwgu
Paid â deud

A gelynion yn dy faeddu
Paid â deud

Ac os weithiau byddi'n llwyddo
Paid â deud

Hawdd i'th lwydd fynd trwy dy ddwylo
Paid â deud