Mudiad Meithrin

Capel y Nant
Festri Capel, Heol y Nant, Clydach SA6 5HB
Annette Hughes 07800 973 768 / Leanne Walker 07958962770
Tuesday 9:00-11:00

Clydach
Ysgol Gynradd Gellionnen, Gellionnen Road, Abertawe SA6 5HE
Llinos Williams 07890 181 669
Wednesday 11:30 – 1.30 / Iau 1:00-3:00

Felindre
Ysgol Gynradd Felindre, Felindre, Abertawe SA5 7ND
Leanne Walker 07958962770
Wednesday 1:10 – 3:05

Llangyfelach
Swansea Road, Abertawe SA5 7JD
Kath Brown  07971 172888
Tuesday and Friday  9:30-11:25

Parc y Werin
Pafiliwn Bowlio, Gorseinon, Abertawe SA4 4UX
Jane Barraclough  079265698884
Friday  9:30-11:00

Penllergaer
Neuadd Llywelyn, Heol Abertawe, Penllergaer, Abertawe SA4 9AQ
Mary Lewis 01792 898 652
Thursday  9:15-11:15.

Sgeti
Capel Bethel, Heol Carnglas, Sgeti, Abertawe SA2 9BL
Clare Parvin  07534 219 272
Monday  9:30-11:30

Treforys
Neuadd Cymunedol Treforys, School Road, Treforys SA6 6HZ
Leanne Walker 01792 845365
Friday 9:10-11:00

Treboeth/Tirdeunaw
Neuadd y Pentref, Heol Llangyfelach, SA5 4SY
Brenda Watkins 07964 174 159
Monday  9:15-11:15

Waunarlwydd
Neuadd Gymunedol, Waunarlwydd, Abertawe SA5 4SY
Leanne Walker 07958962770
Monday  9:15 – 11:15

Bonymaen
Bonymaen Family Centre, Mansel Road, Bonymaen, Abertawe. SA1 7JU
Linda Harle 01792 700821
Thursday 9:15 – 11:15

Glandwr
Canolfan Gymunedol Parc Montana, Montana Place, Abertawe, SA1 2QB
Llinos Haf 01792 460906
Friday 9:30 – 11:30

Mwmbwls
Neuadd Vivian, Blackpill, Abertawe, SA4 5AS
Clare Parvin 07943418575
Friday morning

Lonlas
Neuadd Cymunedol Llansamlet, Church Road, Abertawe, SA7 9RH
Leanne Walker 01792 845365
Tuesday  9:00 – 11:00

If you have any questions or queries about any of the Cylchoedd Ti a Fi in Swansea, please contact:

Judith Grigg – Swansea Development Officer

Tel: 07800 540 221
Email: judith.grigg@meithrin.co.uk