Gweithdai

Mae gennym raglen o weithdai yr ydym yn eu darparu yn y meysydd isod:

 • Ymwybyddiaeth Iaith
 • Adeiladu Tîm
 • Globaleiddio
 • Iechyd Rhyw
 • Iechyd Emosiynol
 • Ysmygu
 • Ymwybyddiaeth Cyffuriau
 • Ymwybyddiaeth Alcohol
 • Amlddiwyllianedd
 • Stereoteipio ac Amrywiaeth
 • Bwyta’n Iach
 • Ffug Gyfweliadau
 • Trefnu Digwyddiad
 • Babanod Realiti
 • Sgiliau Cyfweld
 • Paratoi CV

A llawer mwy!

Cysylltwch â eleri@menterabertawe.org am fwy o wybodaeth!

 • IMG_0398 IMG_0266 IMG_0336 IMG_0263 IMG_0287 IMG_0274 Photo 3 Photo 2 Photo 1

Mae'r wybodaeth yma ar gael yn: English