Ma’ Dy Gymraeg Di’n Grêt

Diolch i bawb a wnaeth fynychu’r cwrs Medi-Rhagfyr 2014. Bydd y cwrs nesaf yn dechrau yn Medi 2015, am fanylion pellach cysylltwch a’r Swyddog sef Siwan Thomas ar 07966 936 232.

 

Cynllun i annog pobl sydd yn gallu siarad Cymraeg i ddefnyddio’r iaith yn gymdeithasol yw Ma’ Dy Gymraeg Di’n Grêt, boed hynny yn y cartref, yn y gweithle, neu gyda ffrindiau.

Mewn cydweithrediad â Twf, rydym yn cynnal cyfres o ddeg sesiwn er mwyn i bobl allu ymarfer defnyddio’r Gymraeg mewn awyrgylch cyfeillgar ac anffurfiol, a cheir cyfle i wneud gweithgareddau crefft megis: trefnu blodau; paentio gwydr; creu cardiau cyfarch; canu; tylino llaw a llawer mwy.

Am fanylion pellach cysylltwch â Siwan Thomas:07966936232

MDGDG3

MDGDG2

Mae'r wybodaeth yma ar gael yn: English