Merched y Wawr Abertawe

Cysylltiadau i ganghennau Merched y Wawr Abertawe.

Abertawe
Iona Mathers,
(01792 301 889)

Clydach
Annette Hughes,
(01792 843 440)

CG Yr Elyrch
Mrs Jane Altham-Watkins,
(07854 990 309)

Gorseinon
Esyllt Jones,
(01792 898 211)

Lôn Las
Malvina Ley,
(01792 812 668)

Pontardawe
Nest Davies,
(01792 862 901)

Pontarddulais a’r Cylch
Delyth Williams,
(01792 884 563)

Treboeth
Elizabeth Morgan,
(01792 652 528)

Treforys
Sarah East,
(01792 522 389)

Ystalyfera
Jean Rees,
(01639 843 373)

Ewch i www.merchedywawr.co.uk am fanylion pellach am Ferched y Wawr.

Mae'r wybodaeth yma ar gael yn: English