Radio Dysgwyr

Radio D (2)

 

Dyma Wefan Newydd Sbon Radio D – Radio Dysgwyr Abertawe

Pwrpas y rhaglen Radio yma yw rhoi cyfle i bobl sy’n dysgu Cymraeg i wrando ar gerddoriaeth a newyddion sy’n berthnasol i siaradwyr Cymraeg ac i Ddysgwyr.

Cyflwynydd Radio D yw Alan Baker sy’n dod o Aberhonddu ac wedi dysgu Cymraeg yn Abertawe. Mae Alan yn cymdeithasu a gwirfoddoli yn Nhŷ Tawe ac yn arbenigwr ar y Sîn Roc Gymraeg.

Radio cymunedol yw hon, os oes gennych ddiddordeb i ymuno â thîm Radio D, cysylltwch gyda eleri@menterabertawe.cymru.

Darlledir Radio D yn Fisol ar Cymru FM, ar nos Wener olaf y mis. I wrando’n fyw ewch i

http://cymru.fm/

I Wrando eto dilynwch y linc isod.

Radio D Mis Tachwedd 2017 – Y Mabinogi a mwy!

Radio D MIs Hydref 2017 – Mis Merched Cymru!

Radio D Mis Awst 2017 – Yn yr Eisteddfod!

Radio D Mis Gorffennaf 2017 – Parti Ponty

Radio D Mis Mehefin 2017

Radio D Mis Mai 2017

Radio D Mis Ebrill 2017

Radio D Mis Mawrth 2017

Radio D Mis Chwefror 2017

Radio D Mis Ionawr 2017

 

Radio D Mis Tachwedd 2016

Radio D Mis Hydref 2016

Radio D Mis Medi 2016

Radio D Mis Mehefin 2016

Radio D Mis Gorffennaf 2016

 

Radio D Mis Awst 2016

I helpu chi i ddysgu geiriau’r caneuon,  mae geiriau pob cân ar y dudalen hon i chi.

Dilynwch ni ar trydar @menterabertawe

Radio D 10/06/16

Geiriau Caneuon Rhaglen 1

Heno yn y Lion – Al Lewis Band

Cloi y swyddfa

Mynd am adref

A mae sŵn y dre’n mudferwi

Peli golau ary mastiau

Yn ein denu at dafarnau

Ar ei stôl ma Steve

Yn nyrsio Port 8 Brandy

A ma Sian ar ôl dyn – di’m yn fussy

Heno yn y Lion

Y mae’r dref i gyd mor lion eu byd

Yn gwenu drwy eu gwydrau gwag

Ar rhyw nos wener hud

Criw oferched

Yn ei sodlau

Yn creu tanllwyth mawr o fagiau

A’r hen Dafydd ar y Wisgi

Gyda’i dei yn gam a’i wraig yn flin

A ma’rtri gŵr doeth

Yn eu capiau wrth yr aelwyd

Yn rhoi’r byd yn ei le

Heb ddweud dim byd

Ac mae’r barman John

Yn casglu gwydrau gweigion

ond ma rhai yn llawn am y noson

Gweddi Cariad – Elin Fflur 

Welias i eriod mo’r haul yn gwenu

Nes i mi gau fy llygaid oer

A chlywais i mo’th lais yn canu

Nes y distawodd sêr fy lloer

A welais i mo’r darlun cyfan

Nes i to olchi’r paent i ffwrdd

Gweddi cariad

Dyma’r eiliad

Clyw yr erfyn tawel, y mae ffydd yn llenwi’m mêr

Gweddi cariad

Teimla’r curiad

Diffodd oes o aros a rho olau yn fy sêr

Glywais i eriod fy mron yn curo

Nes oedd dy enaid o fewn clyw

A deimlais i mo wres fy nghartref

Nes bod i ffwrdd rhy hir yn byw

A wyddwn ddim mod i dy eisiau

Nes oeddwn gaeth mewn cwlwm tynn

Gweddi cariad

Dyma’r eiliad

Clyw yr erfyn tawel, y mae ffydd yn llenwi’ mêr

Gweddi cariad

Teimla’r curiad

Diffodd oes o aros a rho olau yn fy sêr

A nes i’m dweus mod i’n dy garu

Nes i mi angen cân fel hyn

Gweddi cariad

Dyma’r eiliad

Clyw yr erfyn tawel, y mae ffydd yn llenwi’ mêr

Gweddi cariad

Teimla’r curiad

Diffodd oes o aros a rho olau yn fy sêr

Paid â Deud – Gildas

Os yw’th galon bron â thorri

Paid â deud

Am fod serch dy fron yn oeri

Paid â deud

Ac os chwalu mae d’obeithion

Paid â deud

Ni ddaw neb i drwslo’th galon

Paid â deud

Pan fo stormydd byd yn gwgu

Paid â deud

A gelynion yn dy faeddu

Paid â deud

Ac os weithiau byddi’n llwyddo

Paid â deud

Hawdd i’th lwydd fynd trwy dy ddwylo

Paid â deud

Aberystwyth Yn Y Glaw

Geiriau ar y ffordd…..

Mae'r wybodaeth yma ar gael yn: English