Sesiwn Werin Misol

Cynhelir ein Sesiynau Gwerin yn fisol ac maent yn hynod o boblogaidd; nid yn unig gyda cherddorion, ond hefyd gyda phobl sydd yn hoff o ymlacio a gwrando ar alawon gwerin Cymraeg.

Mae’r sesiynau’n rhad ac am ddim ac mae croeso cynnes i bawb.

Dyddiad: Ail nos Wener y mis
Amser: 8.00yh
Lleoliad: Tŷ Tawe, Stryd Christina, Abertawe, SA1 4EW

Mae'r wybodaeth yma ar gael yn: English