Teithiau Cerdded

Mae Abertawe yn adnabyddus am ei thirwedd ryfeddol o hardd, felly pa ffordd well i weld golygfeydd prydferth y ddinas nag ymuno â ni ar un o’n teithiau cerdded? Teithiau  Cerdded

Mae’r teithiau cerdded yn cael eu harwain gan grŵp bach o wirfoddolwyr ac maent yn cael eu cynnal bob yn ail fis. Mae’r teithiau cerdded fel arfer yn para am tua dwy awr ac mae croeso i gerddwyr o bob gallu.

Mae’r teithiau cerdded hefyd yn gyfle gwych i ymarfer eich Cymraeg mewn awyrgylch anffurfiol a chyfeillgar os ydych chi’n dysgu Cymraeg.

Am fanylion am deithiau cerdded sydd ar y gweill, ewch i’n calendr digwyddiadau.

Mae'r wybodaeth yma ar gael yn: English