Chwefror 2020

Llu Maw Mer Iau Gwe Sad Sul
1
 • Siop Siarad
2
3
 • Merched y Wawr: Cangen Abertawe
4
 • Canu Gyda Babi - Llyfrgell Ystumllwynarth
 • P'nawn y Dysgwyr
 • Twrw Tawe Iau
5
 • Côr Tŷ Tawe
6
 • Canu Gyda Babi
 • Bore Coffi i Ddysgwyr
 • Bore Coffi CYD
7
8
 • Siop Siarad
9
10
11
 • Canu Gyda Babi - Llyfrgell Ystumllwynarth
 • P'nawn y Dysgwyr
 • Twrw Tawe Iau
12
 • Côr Tŷ Tawe
13
 • Canu Gyda Babi
 • Bore Coffi i Ddysgwyr
 • Bore Coffi CYD
14
15
 • Siop Siarad
16
 • Radio Dysgwyr ar Cymru FM
17
18
 • Canu Gyda Babi - Llyfrgell Ystumllwynarth
 • P'nawn y Dysgwyr
 • Twrw Tawe Iau
19
 • Côr Tŷ Tawe
20
 • Canu Gyda Babi
 • Bore Coffi i Ddysgwyr
 • Bore Coffi CYD
21
22
 • Siop Siarad
23
24
25
 • Canu Gyda Babi - Llyfrgell Ystumllwynarth
 • P'nawn y Dysgwyr
 • Twrw Tawe Iau
26
 • Côr Tŷ Tawe
27
 • Canu Gyda Babi
 • Bore Coffi i Ddysgwyr
 • Bore Coffi CYD
28
29
 • Siop Siarad

Tanysgrifiwch i’n rhestr ebost:

Tanysgrifiwch i'n rhestr e-bost / Subscribe to our mailing list

Tŷ Tawe

Amdanom Ni

Sefydlwyd Menter Iaith Abertawe  (rhif cwmni 06693822) yn 2001, gyda’r nod o hyrwyddo ac ehangu’r defnydd o’r iaith Gymraeg yn Ninas a Sir Abertawe.  Ein datganiad cenhadaeth yw:
“Hyrwyddo’r defnydd o’r iaith Gymraeg gan bobl o bob oedran, cefndir ac iaith yn nalgylch Dinas a Sir Abertawe a gwneud y Gymraeg yn gyraeddadwy i bobl Abertawe”.
Sefydlwyd Canolfan Gymraeg Tŷ Tawe ym 1987, a chaiff ei rhedeg gan Gymdeithas Tŷ Tawe.

Mae Tŷ Tawe yn cynnig: ystafelloedd dysgu ar gyfer gwersi Cymraeg; ystafelloedd cyfarfod; neuadd digwyddiadau; caffi; siop Gymraeg Siop Tŷ Tawe a swyddfeydd i Fenter Iaith Abertawe.

Manylion Cyswllt:

Ffôn:
01792 460906

Cyfeiriad ebost:
swyddfa@menterabertawe.org

Cyfeiriad:
Tŷ Tawe, 9 Stryd Christina, Abertawe, SA1 4EW

Siop Tŷ Tawe

Darlith Heini Gruffudd
Gwylio Rygbi yn y bar
Ysgolian Haf 2017