Dean

Croesawodd Menter Iaith Abertawe aelod newydd o staff ym mis Ionawr wrth benodi Dean Baker yn bennaeth newydd.

Yn enedigol o’r Coed Duon, daeth Dean i Abertawe i astudio’r Gymraeg a’r Ffrangeg ym Mhrifysgol Abertawe ac wedi ymgartrefu yn y ddinas bellach.  Ar ôl blynyddoedd o weithio ym meysydd addysg, Cymraeg i Oedolion a rheolaeth, dechreuodd Dean ar ei waith gyda’r Fenter ar 3 Ionawr eleni.  Bydd Dean hefyd yn helpu datblygu defnydd pellach o Dŷ Tawe fel canolfan gymunedol y Gymraeg yn Abertawe.

“Mae fy hanes â Thŷ Tawe yn mynd yn ôl i ddyddiau’r coleg felly roedd hyn yn gyfle i fi ddod “adre”.  Ar y cyd ag arwain Menter Iaith Abertawe dros y blynyddoedd cyffrous nesaf, roedd hyn yn gyfle rhy dda i golli!  Hoffwn i ddiolch i bawb am y croeso hyd yn hyn!”.