Lansiad Ap Cwtsh – Ap sy’n helpu chi i ddod i adnabod eich hun drwy sesiynau myfyrio gynhenid Gymreig

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd lansiad swyddogol Ap Cwtsh ar y 27ain o Ebrill yn Amgueddfa’r Glannau, Abertawe am 2 o’r gloch.

Wedi llwyddiant apiau lleddfu straen megis Headspace a Calm, mae Menter Iaith Abertawe wedi  creu ap lles cwbl Gymraeg newydd.

Wrth i gymdeithas roi mwy a mwy o sylw i ymwybyddiaeth o les ac iechyd meddwl, mae apiau sy’n cynnig technegau a negeseuon i leddfu’r straen wedi dod yn gynyddol boblogaidd.

Wedi’i gyllido gan Grant Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru, mae’r ap o’r enw ‘Cwtsh’ yn arwain defnyddwyr drwy dair sesiwn myfyrio (bore, yn ystod y dydd a chyda’r hwyr) yn Gymraeg.

Bydd Cwtsh hefyd yn cynnwys cyfeiriadur cenedlaethol ar gyfer sesiynau myfyrdod a dosbarthiadau ioga yn yr iaith Gymraeg o’r enw’r Llyfr Lles. Bydd hwn yn eistedd ar apcwtsh.cymru

Os ydych yn gweithio yn y sector lles yng Nghymru neu yn athro neu athrawes lles neu hyd yn oed os ydych a diddordeb i ddatblygu eich taith personol chi o ddod i adnabod eich hun bach yn well dewch i’r lansiad .

Cwtsh App Launch

Following the  success of de-stress apps Headspace and Calm, Swansea’s Welsh Language Initiative is producing a new wellbeing app delivered entirely in Welsh– the first of its kind.

As society sees a rise in focus on wellbeing and mental health awareness, apps delivering calming techniques and messages at times of stress have become increasingly popular.

Using funding from the Welsh Government’s Cymraeg 2050 Grant, the app called ‘Cwtsh’, works to guide users through three basic meditation sessions (morning, during the day and evening) in Welsh.

The lauch will be on the 27th of April at 14:00 , Cwtsh will also feature a national directory for meditation sessions and yoga classes in the Welsh language.

If you work in the public or welfare sector in Wales or even if you’re interested in developing your own personal journey to get to know yourself a little bit better, this is a great opportunity to gain a better understanding of this new calming Welsh language tool.