Cafwyd noson arbennig LGBT Jacs yn Joio ar nos Wener 15fed o Fehefin 2018 yn Nhy Tawe gyda’r fenter. Noson gyntaf LGBT cyfrwng Cymraeg yn yr ardal!

Roedd y siaradwyr gwadd (oedd yn cynnwys Huw ‘Fash’ Rees o Heno/Prynhawn da, yr AC Jeremy Miles, yr artist Dafydd Williams, Andrew White o Stonewall Cymru a’r actifydd Christian Webb) yn rhoi straeon am ei bywydau, gyrfaoedd ac esboniad o sut mae’r ffaith eu bod yn hoyw wedi effeithio ar eu bywydau. Roedd hefyd gerddoriaeth byw gan grwp Niem. Wnaeth y gunilleidfa joio mas draw!

______________________________________________________________________________________

On Friday 15th June 2018 the audience in Ty Tawe were treated to a great LGBT night in conjunction with the menter. This was the first Welsh medium LGBT event in the area!

Guest speakers (which included Huw ‘Fash’ Rees from Heno / Prynhawn da on S4C, Jeremy Miles AM, the artist Dafydd Williams, Andrew White of Stonewall Cymru and activist Christian Webb) gave stories about their lives, careers and an interesting insight of how the fact that they are gay has affected their lives. There was also live music from the Welsh language group, Niem. The audience had a great time!