Llwyddiant mawr oedd Ras yr Iaith 2018 yn Ysgol Gellionnen, Clydach! Mi fuodd dros 100 o blant yn rhedeg yn ystod diwrnod Siarter Iaith yr ysgol. Gyda cherddoriaeth gan Eady Crawford, Was a’r Bedyddwyr Newydd ac Yr Angen, offer chwarae gan Menter Abertawe a stondinau,  mi oedd yn ddiwrnod llawn hwyl a sbri!

 

The 2018 Language Race was a great success at Ysgol Gellionnen, Clydach! There were over 100 children running during the school’s Language Charter day. With music from Eady Crawford, Was a’r Bedyddwyr Newydd and Yr Angen, play equipment from Menter Abertawe and stalls, it was a fun day for all!

[photoblocks id=1]