Hoffai bawb yn y fenter estyn croeso cynnes i Richard Gregory, y swyddog datblygu newydd. Richard bydd yn gyfrifol am sesiynau blogio ac ymwybyddiaeth iaith yr ysgolion lleol, rhaglenni radio dysgwyr y fenter, nosweithiau Jacs yn Joio a llawer mwy!

Mi allwch gysylltu â Richard drwy ffonio 01792 460906 est.712 neu drwy ebostio datblygu@menterabertawe.org

______________________________________________________________

Everyone at the Menter would like to wish a warm welcome to Richard Gregory, the new development officer. Richard will be responsible for vlogging sessions and language awareness courses in the local schools, the learners radio (“radio dysgwyr”) shows, “Jacs yn Joio” and much more!

You can contact Richard by calling 01792 460906 ext. 712 or by e-mail datblygu@menterabertawe.org